Mitä eläminen maksaa? : Kohtuullisen minimin viitebudjettien hintapäivitys vuodelle 2021

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/333191
Title: Mitä eläminen maksaa? : Kohtuullisen minimin viitebudjettien hintapäivitys vuodelle 2021
Author: Lehtinen, Anna-Riitta
Publisher: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Date: 2021
Language: fi
ISBN: 978-951-51-7383-6
ISSN: 2343-2748
URI: http://hdl.handle.net/10138/333191
Abstract: Kuluttajatutkimuskeskuksessa laadittiin kohtuullisen minimin viitebudjetit ensimmäisen kerran vuonna 2010. Viitebudjetti on esimerkkilaskelma, joka kuvaa hyödykekoreihin valitut hyödykkeet ja niiden kustannukset tietylle kulutustasolle erilaisille kotitalouksille. Hyödykkeet helpottavat korien sisältöjen määrittämistä, kustannusten laskentaa ja osoittavat konkreettisesti, mitä tietyllä rahamäärällä voi hankkia. Kuluttajatutkimuskeskuksen viitebudjetit on laadittu kohtuullisen minimin kulutustasolle, jonka kulutusmenot ovat alhaisemmat kuin mitä on keskimääräisen kulutus, mutta joka on samalla hieman yli pienituloisuusrajan (Lehtinen ym. 2010). Pienituloisuusraja (60 prosenttia mediaanitulosta) oli vuonna 2019 yhden hengen taloudessa 1 280 €/kk (SVT 2020) ja keskimääräinen kulutus vuonna 2016 yhden hengen kotitaloudessa 1 950 €/kk (SVT 2018a). Viitebudjettien hintoja on päivitetty kaksi kertaa kuluttajahintaindeksillä vuosina 2014 ja 2016. Vuoden 2014 hintapäivityksen yhteydessä tarkistettiin hyödykekorien sisältöjä ja lisättiin viitebudjetteja lapsiperheille, joissa on teini-ikäisiä lapsia (Lehtinen & Aalto 2014). Viitebudjettien hyödykekorien sisällöt on päivitetty yhden kerran vuonna 2018 (Lehtinen & Aalto 2018). Tämä vuoden 2021 hintapäivitys perustuu vuonna 2018 päivitetyille kohtuullisen minimin viitebudjeteille, jossa hyödykeryhmien kustannukset päivitettiin, mutta hyödykekorien sisältöjä ei ole tarkistettu.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HY_Mita_elaminen_maksaa_2021.pdf 666.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record