Lapsuuden ja nuoruuden etiikka sosiaali- ja terveysalalla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/333204

Citation

Jylhänkangas , L (Toimittaja) 2013 , Lapsuuden ja nuoruuden etiikka sosiaali- ja terveysalalla . ETENE-julkaisuja , Nro 41 , Sosiaali- ja terveysministeriö , Helsinki . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3455-9 >

Title: Lapsuuden ja nuoruuden etiikka sosiaali- ja terveysalalla
Other contributor: Jylhänkangas, Leila
Contributor organization: Sosiologia
Publisher: Sosiaali- ja terveysministeriö
Date: 2013
Language: fin
Number of pages: 55
Belongs to series: ETENE-julkaisuja
ISBN: 978-952-00-3454-2
978-952-00-3455-9
ISSN: 1458-6193
URI: http://hdl.handle.net/10138/333204
Abstract: Lapsuuden ja nuoruuden etiikka sosiaali- ja terveysalalla Julkaisu pohtii lapsuuden ja nuoruuden etiikkaa erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulluksi tulemisen näkökulmista. Tämä tarkoittaa paitsi lasten ja nuorten oman äänen esille tulemisen korostusta myös vanhemmuuden tukemisen tarpeellisuutta. Vaikka lasten ja nuorten hyvän elämänlaadun varmistamiseksi on olemassa useita ylöskirjattuja hyviä periaatteita ja ohjeistuksia, eivät ne aina siirry osaksi käytännön toimintaa. Lasten oman näkökulman huomioiminen on palveluja suunniteltaessa ensiarvoisen tärkeää. He ovat kokemusasiantuntijoita omissa asioissaan. Julkaisussa korostetaan, että lasten ja nuorten elinympäristössä tapahtuneet yhteiskunnalliset muutokset velvoittavat aikuiset jatkuvasti arvioimaan ja kehittämään toimintaansa sellaisten käytäntöjen luomiseksi, jotka edistävät lasten ja nuorten hyvää ja turvallista kasvua ja kehitystä. ETENE toivoo, että julkaisu herättää keskustelua lasten ja nuorten elämään liittyvistä eettisistä kysymyksistä ja niiden huomioimisen tärkeydestä käytännön elämässä ja kohtaamisissa lasten ja nuorten parissa.
Subject: 5141 Sosiologia
5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
etene_41_verkko.pdf 241.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record