Life Writing from Birth to Death : How M/others Know

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7459-8
Title: Life Writing from Birth to Death : How M/others Know
Author: Joutseno, Astrid
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Gender, Culture and Society
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-09-22
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7459-8
http://hdl.handle.net/10138/333409
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation approaches maternal life writing online as an epistemological node of maternal knowledge. I explicate maternal practices in mommy blogs and sites as digital-material positions and performances defined by technology, the ideals of intensive parenting, heteronormativity, whiteness, and the expectation of an able-body. The research material comes from eight blogs and two memoirs in English from the USA, Canada, UK, and Australia. In addition to analyzing examples, I perform conceptual work, presenting novel terminology and approaches to the entanglements of mothering and digitality in the first decades of the 21st Century. I partake in the on-going cultural redefinition of mothering in the fields of feminist motherhood studies, life writing studies, social media studies, narrative medicine, and death studies. My transdisciplinary approach views mothering as a point where multiple epistemic strands intersect: embodiment, materiality, the beginning and end of life, engagement with (not) living, care and the transference of culture to future generations, as well as the imagined and real effects of digitalization on the borders of subjectivity, gender, experience and narrative styles. This research is grounded in feminist theories of knowledge production: Donna Haraway’s situated knowledge, and the linking of materiality and stories; Karen Barad’s agential realism, which combines Nihls Bohr’s intra-action to the feminist strive toward the Other. In my approach, I combine feminist and literary studies methods of close reading using theoretical concepts, and practices of critical autoethnography. The dissertation investigates how the epistemic node of mothering is born in online life writing via narrative and how the particularity of digital materiality impacts this development. The four research articles analyze digital life writing as a maternal location of knowledge by focusing on 1) birth stories on mommy blogs as gateways into mothering, 2) how home, parenting and paid labor entwine in the online maternal discourse, 3) how mothers with terminal cancer foster hope via life writing, and 4) by creating novel concepts that characterize and address the impact and constructive power of digitality on autobiographical acts of mothers and their experience. At the heart of my research is the negotiation on maternal needs and mothering and the role that digitality plays via life writing. It has been claimed that a node of motherhood knowledge is born in the performative acts of mothering. I propose that this epistemology is transformed in maternal online life writing practices. In their digital materializations, mommy blogs are sites of knowing and development of practices, where in addition to maternal knowledge, trans-maternal connections and activism occur. The research articles suggest that maternal online life writing functions as a support in everyday mothering and in unprecedented life altering situations. Life writing can become a method of mothering as a multidirectional (m)other-related transformation. Maternal online life writing makes space for counter-narratives and norm criticism.Artikkeliväitöskirjani tutkii äitien digitaalista elämäkirjoittamista äititiedon paikkana. Erittelen äitiyttä blogeissa digitaalismateriaalisena tekemisenä, jota määrittää teknologia, intensiivisen vanhemmuuden ideaali, heterous, valkoisuus ja vammattomuus normeina. Tutkimusaineisto koostuu kahdeksasta yhdysvaltalaisesta blogista, sekä kahdesta muistelmateoksesta. Teen käsitetyötä eritellen äitimisen ja digitaalisuuden kietoumaa 2000-luvun alkuvuosikymmenillä. Tutkimukseni osallistuu feministiseen äitiyden tutkimusperinteeseen, joka määrittää äitiyden kulttuurihistoriallisena tekemisenä, joka on feminismin aalloissa jäänyt vähälle huomiolle. Osallistun äitiyden uudelleenmäärittelyyn ammentaen ja keskustellen myös elämäkirjoittamisen, sosiaalisen median tutkimuksen, lääketieteellisen humanismin ja kuolemantutkimuksen kanssa. Tutkimus valottaa äitiyttä solmukohtana, johon kietoutuu tiedontuotannollisia säikeitä: kehollisuus, materiaalisuus, elämän alku ja loppu, sekä sitoutuminen elävään ja elottomaan, hoiva ja kulttuurin siirtäminen seuraaville sukupolville ja vielä digitalisaation kuvitellut ja todentuneet vaikutukset mm. subjektien rajoihin, sukupuoliin, kokemuksiin ja kertomisen tapoihin. Tutkimus pohjaa seuraaville feministisen tiedontuotannon teoretisoinneille: Donna Harawayn materiaalisuuden ja tarinallisuuden sidoksisuus, josta kumpuaa paikantunut tieto, sekä Karen Baradin toiminallisen realismin (agential realism) teoria, joka yhdistää Nihls Bohrin yhteisvaikutuksellisen ajatuksen materiasta (intra-action) feministiseen pyrkimykseen kohdata Toinen. Artikkeleissa toteutan laadullista sisällönanalyysia, sekä luen materiaalia teoreettisten käsitteiden avulla. Lisäksi kirjoitan kriittistä autoetnografiaa. Perehdyn siihen, miten äitiys tiedon paikkana syntyy blogien narratiiveissa ja kuinka tähän vaikuttaa digitaalinen materiaalisuus. Tutkimusartikkelit lähestyvät digitaalista elämäkirjoittamista äititiedon paikkana keskittyen: 1) blogien synnytystarinoihin, 2) kodin, vanhemmuuden ja työn kietoumiin äitimisen nettidiskurssissa, 3) syöpäsairaiden ja kuolevien äitien tarinallistaviin tapoihin ylläpitää toivoa, sekä 4) kehittäen käsitteitä, joiden avulla luonnehdin digitaalisuuden ja uusien kertomistapojen vaikutuksia äitiyden toteuttamiseen ja kokemiseen. Tutkin miten äidit neuvottelevat äitimisen ja digitaalisuuden merkityksistä elämäkirjoittamalla, sekä luoden että vastustaen hahmottuvia rajauksia. Siinä missä äitityön toistoissa syntyy kulttuurisidonnainen tieto, väitän, että kokemustieto muuttuu digitaalisen elämäkirjoittamisen konventioissa. Äitiblogit ovat tiedon ja käytäntöjen kehittelypaikkoja, joissa syntyy yhteyksiä ja aktivismia. Elämäkirjoittaminen auttaa äitimisen arjessa ja odottamattomien haasteiden ilmaantuessa, sekä mahdollistaa vastanarratiivit.
Subject: sukupuolentutkimus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
joutseno_astrid_dissertation_2021.pdf 513.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record