Harrastamisen yhteydet nuorten unen kestoon ja laatuun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253515
Title: Harrastamisen yhteydet nuorten unen kestoon ja laatuun
Alternative title: Associations of adolescents’ hobbies with sleep duration and quality
Author: Leppälä, Mira
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253515
http://hdl.handle.net/10138/333530
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Liikunnalla on jo pitkään tiedetty olevan positiivisia vaikutuksia unen määrään ja laatuun. Riittävällä sekä riittävän laadukkaalla unella on positiivisia yhteyksiä paitsi somaattiseen ja psyykkiseen terveyteen, myös esimerkiksi muistiin ja oppimiseen. Muiden kuin liikuntaharrastusten yhteyttä uneen ei kuitenkaan toistaiseksi ole tutkittu. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia liikuntaharrastusten ja muiden harrastusten sekä harrastuksiin käytetyn ajan yhteyttä nuorten unen määrään ja laatuun. Menetelmät. Harrastuksia ja niihin käytettyä aikaa, sekä unen määrää, unilatenssia, unen tehokkuutta ja unihäiriöitä mitattiin itsearviointikyselyillä yhteensä 1374 nuorella (tyttöjä 66.4%, iän keskiarvo 16.84 vuotta) osana Helsingin Yliopiston SleepHelsinki! -tutkimusprojektia. Eri harrastusten ja harrastamattomuuden yhteyksiä uneen tarkasteltiin varianssianalyyseilla sekä parittaisilla vertailuilla ja harrastuksiin käytetyn ajan yhteyttä varianssianalyyseilla ja regressioanalyyseilla. Tulokset. Nuorten unen määrä viikolla oli keskimäärin 7.28 tuntia, mikä on alle 8-10 tunnin suosituksen, mutta viikonloppuisin nuoret nukkuivat riittävästi, 9.26 tuntia. Tyttöjen unen laatu oli poikia heikompaa ja he raportoivat enemmän uniongelmia, mutta unen määrässä ei havaittu sukupuolieroja. Liikuntaa pääasiallisesti harrasti 58.4% ja nuorista 18.5% ei harrastanut mitään. Liikuntaa pääasiallisesti harrastavien uni oli sekä määrältään että laadultaan parempaa kuin jotain muuta harrastavilla tai niillä nuorilla, jotka eivät harrastaneet mitään, mutta sukupuolivertailussa liikunnan positiivinen yhteys unen määrään ja laatuun havaittiin ainoastaan tytöillä. Harrastuksiin käytetty aika ei ollut yhteydessä unen määrään tai laatuun. Johtopäätökset. Tämän tutkimuksen perusteella unen kannalta pääasia vaikuttaisi olevan, että harrastaa liikuntaa ylipäätään, eikä niinkään liikuntaharrastukseen käytetty aika. Heikointa uni oli niillä nuorilla, jotka eivät harrastaneet mitään, joten erityistä huomiota tulisi kiinnittää kaikkein passiivisimpien nuorten uneen ja liikkumiseen.Aims. Exercise is known to be associated with longer sleep duration and better sleep quality. Good enough sleep has a positive impact not only on somatic and mental health, but also for example on memory and learning. However, so far there is no research of other hobbies than sport in relation to sleep. The aim of this study is to investigate the effect of sport hobbies, other hobbies and the time spent on hobbies on adolescents’ sleep duration and quality. Methods. Different hobbies and time spent on hobbies, sleep duration, sleep latency, sleep efficiency and sleep problems of 1374 adolescents (girls 66.4%, mean age 16.84 years) was measured with self-report questionnaire as a part of University of Helsinki SleepHelsinki! research project. Associations with different hobbies and sleep were analysed with ANOVAs and post hoc tests. The effect of time spent on hobbies on sleep was analysed with ANOVAs and regression analyses. Results. Sleep duration on weekdays on average was 7.28 hours, which is less than the recommended 8-10 hours per night, but on weekends adolescents slept enough, 9.26 hours. Girls reported more sleep problems and poorer sleep quality, but no sex differences were found in sleep duration. 58.4% of the adolescents reported having sports as their main hobby and 18.5% reported having no hobbies at all. Those with sports as their main hobby, had longer sleep duration and better sleep quality than those without any hobbies or whose main hobby was other than sports. When analysed separately for boys and girls, this positive association between sport hobbies and sleep was found only in girls. Time spent on hobbies was not associated with sleep duration or quality. Conclusion. Based on this study it seems most important that adolescents do sports in general, not necessarily the amount of time they spend with their hobbies. Adolescents without any hobbies slept less than others and had the worst sleep quality so special attention should be paid to get the most passive adolescents to exercise to improve their sleep and wellbeing.
Subject: uni
nuoret
liikunta
harrastukset


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record