Ärsyke- ja vastaushistorian vaikutukset suoritukseen näköaistitehtävässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253500
Title: Ärsyke- ja vastaushistorian vaikutukset suoritukseen näköaistitehtävässä
Alternative title: The effects of stimulus and response history on visual task performance
Author: Niemi, Saija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253500
http://hdl.handle.net/10138/333543
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Havaintopsykologian tutkimuksessa on tunnistettu erilaisia ärsyke- ja vastaushistorian aiheuttamia harhoja nykyisen ärsykkeen havainnossa ja vastauksessa tehtävään. Sarjariippuvuus tarkoittaa edellisen aisti-informaation aiheuttamaa nykyisen havainnon vääristymistä. Keskilukuharha taas on havainnon vääristyminen kohti ärsykehistorian keskilukua kohti. Edellisten vastausten aiheuttama harhaa kutsutaan sarjalliseksi vastausvinoumaksi. Näitä efektejä on tutkittu aiemmin pääasiassa toisistaan erillään, vaikka niiden vaikutukset voivat olla samansuuntaisia. Tässä tutkielmassa selvitetään efektien itsenäisiä vaikutuksia koehenkilöiden vastauksiin, sekä muistiviiveen vaikutusta niiden voimakkuuteen. Menetelmät. Vaikutuksia tutkittiin kahdella kokeella. Ensimmäiseen kokeeseen, jossa käytettiin ärsykkeinä värisävyjä, osallistui 11 koehenkilöä, ja toiseen kokeeseen, jossa ärsykkeinä käytettiin juovastoja, osallistui 7 koehenkilöä. Koehenkilöille esitettiin peräkkäin referenssi- ja vertailuärsyke, jonka jälkeen koehenkilöiden oli vastattava, oliko vertailuärsyke sinisempi vai vihreämpi tai enemmän oikealle vai vasemmalle kallellaan kuin referenssiärsyke. Muistiviiveen suhteen oli kaksi koetilannetta. Historiaefektien itsenäisiä vaikutuksia vastauksiin arvioitiin yleistetyllä lineaarisella sekamallilla käyttäen probit-linkkifunktiota. Tulokset ja johtopäätökset. Värisävykokeessa löydettiin itsenäiset vaikutukset kaikille historiaefekteille. Edelliset ärsykkeet vetivät seuraavien ärsykkeiden havaintoa puoleensa, ja tämän harhan kesto oli 12–16 sekuntia. Tästä itsenäisenä havainnot vääristyivät myös kaikkien ärsykkeiden keskiarvoa kohti. Lisäksi koehenkilöillä oli taipumus vaihtaa vastaustaan koekertojen välillä. Muistiviiveellä ei havaittu olevan vaikutusta harhojen voimakkuuteen. Kallistuskokeessa sarjariippuvuuden tulokset olivat epäselvempiä luultavasti johtuen aineiston kohinaisuudesta, koska tehtävä oli koehenkilöille liian vaikea. Kallistuksen havaitsemisessa ei löydetty keskilukuharhaa. Sarjallinen vastausvinouma riippui muistiviiveestä niin, että lyhyellä viiveellä taipumus oli toistaa vastausta ja pitkällä viiveellä vaihtaa. Tulokset avaavat historiaefektien välistä suhdetta. Keskilukuharha tai sarjallinen vastausvinouma eivät pysty selittämään sarjariippuvuutta. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että sarjariippuvuuden syntyminen ei voi olla riippuvainen yksinomaan vastauksen muodostamisesta.Objectives. Different biases induced by stimulus and response history have been identified in the field of perceptual psychology. Serial dependence is a bias in the perception of objects caused by previous stimuli. Perception can also be biased towards the average of previous stimuli. This is called central tendency bias. The interdependence of responses in a serial task is serial response bias. These history biases have mostly been studied separately despite their effects being similar. This thesis aims to unravel the independent effects of the biases on observers’ responses in a perceptual task and the effect of working memory delay on their magnitude. Methods. The biases were studied with two experiments. Eleven subjects took part in the first experiment which used colored patches with different hues as stimuli. The second experiment had 7 subjects and used grating patches differing in orientation. Subjects were presented with a continuous stream of reference and comparison stimuli. In each trial, they had to respond if the comparison stimulus, presented second, was bluer or greener or was oriented more to the left or the right than the reference stimulus, presented first. Inter-stimulus interval was either short or long in two blocked conditions. The independent effects of the history biases on responses were tested using a generalized linear mixed model with a probit link function. Results and conclusions. In the hue experiment, independent effects were found for all history biases. Previous stimuli attracted the perception of subsequent stimuli and this effect lasted for 12-16 seconds. Independently of this, the percept was also biased towards the average of previous stimuli. In addition, subjects tended to change their response between trials. Working memory delay had no observable effect on the magnitude of the biases. In the orientation experiment, results on serial dependence were mixed, likely due to more noise in the data. Central tendency bias was not observed. Response bias was dependent on the inter-stimulus interval in such a way that with a short delay, subjects were more likely to repeat their choices and with a long, delay they were more likely to alternate between choices. The results clarify the relationships between previously reported history biases. Neither central tendency bias nor serial response bias can explain serial dependence. Furthermore, the results suggest that serial dependence cannot originate solely from the inertia of responses.
Subject: sarjariippuvuus
keskilukuharha
vastausvinouma
havaintoperusteinen päätöksenteko
näköaisti
havaintopsykologia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Niemi_Saija_progradu_2021.pdf 1.079Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record