Health and health-related behavior profiles of Finnish men in their thirties during 1958, 1981, and 2010-2012

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253528
Title: Health and health-related behavior profiles of Finnish men in their thirties during 1958, 1981, and 2010-2012
Author: Asikainen, Aleksanteri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253528
http://hdl.handle.net/10138/333564
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tällä hetkellä Suomen merkittävimmät tautien riskitekijät ovat korkea verenpaine, runsas alkoholin ja tupakan käyttö, lihavuus ja matala koulutustaso. Vaikka kolmekymppisten suomalaisten miesten terveys- ja terveyskäyttäytymisprofiilit ovat hyvin tunnettuja 1970-luvulta lähtien, 1950–60-luvuilta saatu tieto on edelleen niukkaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli luonnehtia kolmekymppisten suomalaisten miesten terveysprofiilien muutoksia ja pysyvyyttä vuosina 1958, 1981 ja 2010-2012 sekä tutkia näiden profiilien eroja koulutustasoittain. Tutkimuksemme data perustuu kolmeen laajaan suomalaiseen terveysprofiilikyselyyn: Juomiskäyttäytymisen periytyminen (1958), Vanhemman suomalaisen kaksoskohortin toinen aalto (1981), FinnTwin16-kohortin viides aalto (2010–2012). Kyselyistä 1804, 4284 ja 1890 osallistujaa täyttivät tutkimuksemme kriteerit (kolmekymppinen suomalainen mies). Laskimme yleisten tutkimuspopulaatioiden riskitekijöiden ja sairauksien esiintyvyysasteet. Lisäksi laskimme ristitulosuhteet (OR) 95%:n luottamusväleillä (CI) koulutustasotasovertailua varten. Lopuksi teimme herkkyysanalyysejä, jotta koulutustason vertailu olisi edustavampaa. Tupakoinnin yleisyys väheni merkittävästi tutkimusjakson aikana, kun taas alkoholinkäyttö, lihavuus ja koulutustaso lisääntyivät huomattavasti. Kaikissa kyselyissä korkeasti koulutettujen keskuudessa tupakoitiin vähemmän, humalahakuista juomista harrastettiin vähemmän sekä ylipaino ja lihavuus olivat harvinaisempia (lukuun ottamatta ylipainoa ja lihavuutta vuoden 1958 kyselyssä). Kansanterveyttä parantavia toimenpiteitä tarvitaan lisää koko väestölle, ja terveyden edistäminen tulisi enemmän kohdistaa alemman koulutustason omaaville.Currently, Finland’s most salient risk factors for disease are high blood pressure, high alcohol and tobacco use, obesity, and low educational level. While the health and health-related behavior profiles of Finnish men in their thirties are well known since the 1970s, knowledge from the 1950s –60s remains scarce. This study aimed to characterize change and stasis in the health profiles of Finnish men in their thirties during 1958, 1981 and 2010-2012, and to explore the differences in these profiles by educational levels. The data are based on three extensive Finnish health profile surveys: Inheritance of Drinking behavior (1958), the Older Finnish Twin Cohort wave 2 (1981), FinnTwin16 Cohort wave 5 (2010–2012). We ascertained 1,804, 4,284, and 1,890 participants who met our study criteria (a Finnish man in his thirties), respectively. We computed risk factor and disease prevalence rates for the general population analysis, and calculated odds ratios (OR) with 95% confidence intervals (CI) for the educational level comparison. In addition, we performed sensitivity analyses to make the educational level comparison more representative. Smoking prevalence decreased significantly during the study period, whereas alcohol use, obesity, and educational level increased considerably. Highly educated participants were less likely to smoke cigarettes, less likely to engage in heavy episodic drinking, and less likely to be overweight and obese at all time points (except overweight and obesity in 1958). Further health intervention measures are needed for the general population, and health promotion should be targeted at those with lower educational levels.
Subject: educational level
health profile
health-related behavior
risk factor


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Asikainen_Aleksanteri_tutkielma_2021.pdf 2.407Mb PDF View/Open
Väkijuomakysely_alko_1958.pdf 1.016Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record