Generation of the Human Pluripotent Stem-Cell-DerivedAstrocyte Model with Forebrain Identity

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253534
Title: Generation of the Human Pluripotent Stem-Cell-DerivedAstrocyte Model with Forebrain Identity
Alternative title: Etuaivoidentiteetillisten ihmisen monikykyisistä kantasoluista johdettujen astrosyyttien tuottaminen
Author: Pitkonen, Juho; Peteri, Ulla-Kaisa; Paavola, Jere; Kagistia, Hana Utami; Roybon, Laurent; Pouladi, Mahmoud A.; Maija L., Castren
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253534
http://hdl.handle.net/10138/333565
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Astrosyytit ovat hermoston tukisoluja, joiden toiminnalliset ja morfologiset ominaisuudet vaihtelevat eri aivoalueilla. Astrosyyttien ominaisuuksien vaihtelun on todettu olevan erityisen suurta ihmisen aivoissa. Ihmisen pluripotentit kantasolut (hPS-solut) mahdollistavat astroglian monimuotoisuutta säätelevien mekanismien tutkimisen. Olemme luoneet menetelmän, joka tuottaa hPS-soluista ihmisen etuaivojen astrosyyttejä, ja kuvanneet tuotettujen astrosyyttien erityispiirteitä. Määritimme hPS-soluista erilaistettujen solujen geenien ilmentymisprofiilin päivänä 0 (D0), neuronaalisen induktion jälkeen D12 sekä solujen kasvutekijöillä monistamisen jälkeen D30 ja D60. Astrosyyttien lopullinen määräytyminen toteutettiin siliaarisella neurotrofisella tekijällä (ciliary neurotrophic factor; CNTF) ja D95-ikäisien astrosyyttien osoitettiin ilmentävän lähes 100 prosenttisesti yleisesti käytössä olevia astrosyyttimarkkereita. Erilaistamisen aikana tehty geeniprofilointi vahvisti solujen etuaivojen identiteetin. Kuvasimme solunsisäisen kalsiumkuvantamisen avulla, että erilaistamamme astrosyytit olivat elinkykyisiä ja antoivat toiminnallisia vasteita ATP:lle. Lisäksi määritimme astrosyyttien perustehtävää eli kykyä säädellä immuunivasteita aivoissa tutkimalla niistä erittyvien sytokiinien määriä. Totesimme D95-astrosyyttien viljelynesteessä merkittäviä pitoisuuksia MCP-1- ja TIMP-2-proteiinia yhteneväisesti näitä proteiineja ilmentävien geenien kohonneisiin mRNA-määriin. Astrosyyttien erilaistamismenetelmä oli toistettavissa usealla hPSC-linjalla, ja tutkimuksemme osoitti, että erilaistamamme etuaivojen astrosyytit tarjoavat uudenlaisen keinon sekä astrosyyttien soluspesifisten ominaisuuksien että yhteisviljelmissä muiden hermoston solujen kanssa hermoston solujen yhteisvaikutusten tutkimiseen. Potilaskohtaisista hPS-soluista erilaistettujen astrosyyttien avulla voidaan selvittää ihmisen astrosyyttien toimintaa myös sairaustiloissa.
Subject: monikykyiset kantasolut; erilaistaminen; hermoston tukisolut; astrosyytit; Fragile X-oireyhtymä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Generation_of_t ... ipotent_Stem-Cell-Deri.pdf 3.830Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record