Non-natural deaths of children in europe between 1990-2021 : a systematic review

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253520
Title: Non-natural deaths of children in europe between 1990-2021 : a systematic review
Alternative title: Lasten ei-luonnolliset kuolemat Euroopassa vuosina 1990-2021 : systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Author: Kröger, Juho
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253520
http://hdl.handle.net/10138/333577
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tämä systemattinen kirjallisuuskatsaus tarkastelee 1–15 -vuotiaiden lasten ei-luonnollisia kuolemia Euroopassa, ja sen tarkoituksena on luoda pohja tehokkaampien toimintasuunnitelmien kehitykselle näiden kuolemien estämiseksi. Kirjallisuushaku tehtiin OvidMEDLINE -tietokannassa ja katsaukseen sopivien artikkeleiden valinta tapahtui etukäteen määritettyjen sisällyttämiskriteerien perusteella. Tutkimusharhan riskiä valituissa tutkimuksissa arvioitiin Joanna Briggs -instituutissa kehitetyn kriittisen arvioinnin tarkistuslistalla (Critical Appraisal Checklist). Kaikkiaan 43 artikkelia valittiin sisällyttämiskriteerien perusteella katsaukseen. Lähes kaikissa tutkimuksissa tutkimusotoksena oli koko väestö, ja kuolleisuusdata oli kerätty virallisista rekistereistä. Artikkeleita, joissa viimeisin tutkimusvuosi ulottui 2010-luvulle (n=12), oli merkittävästi vähemmän, kuin niitä, jossa se ulottui 2000-luvulle. Lasten itsemurhat olivat kaikista tutkituin aihe. Yleisesti, 90-luvun jälkeen ei-luonnollisten kuolemien ilmaantuvuus on laskenut. Laskun takana on merkittävässä osassa kuljetustapaturmakuolemien ja muiden tapaturmakuolemien väheneminen. Myös itsemurhien ilmaantuvuus laski. Henkirikosten esiintyvyys pysyi samana tai hieman nousi. Pojat olivat useissa kuolemanluokissa yliedustettuina. Sukupuolten välinen kuilu kuitenkin kaventui tutkittuna ajanjaksona, erityisesti itsemurhien kohdalla. Tuloepätasarvo ei-luonnollisen kuolleisuuden suhteen eri Euroopan maiden välillä on edelleen ajankohtainen ongelma. Lasten ei-luonnollisten kuolemien epidemiologiaa tulee tutkia vielä lisää, sillä kehitysaskelia näiden kuolemien estämisen ja lasten terveyden edistämisen suhteen voidaan vielä ottaa. Tämä katsaus luo pohjan jatkotutkimuksille, jotka käsittelevät lasten ei-luonnollisten kuolemien epidemiologiaa.Deaths due to external causes (non-natural deaths) constitute a significant part of child mortality globally and also in Europe. Epidemiological literature on non-natural deaths among children in Europe was reviewed in an aim to provide a basis for the development of more effective preventive strategies. Epidemiological studies were searched from the OvidMEDLINE database, and articles were selected based on predefined inclusion criteria. The risk of bias was assessed with a critical appraisal checklist of Joanna Briggs Institute. In all, 43 articles met inclusion criteria. Most studies covered entire populations and mortality data was collected from official registries. Suicide was the most popular external cause of death studied. Significantly less study time periods extended to the 2010s (n=12) compared to the 2000s (n=25). In general, the incidence of non-natural deaths has decreased from 1990 to 2021, which in the most part is due to the reductions in transport-related and other non-intentional non-natural deaths. Reductions were observed in suicides as well. More research is needed as further advances in reducing non-natural mortality can be achieved. The present review builds a foundation for future research studies addressing epidemiology of non-natural deaths in children.
Subject: Forensic medicine
Child Mortality
Europe
Prevention


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kroger_Juho_tutkielma_2021.pdf 474.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record