NEWS-pisteytyksen käyttö Leppävaaran terveysaseman tarkkailupotilailla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253525
Title: NEWS-pisteytyksen käyttö Leppävaaran terveysaseman tarkkailupotilailla
Author: Salenius, Salli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253525
http://hdl.handle.net/10138/333579
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Leppävaaran terveysaseman tarkkailutilassa hoidettujen potilaiden saamia NEWS-pisteitä ja arvioida kriittisesti sairaiden potilaiden osuutta tarkkailutilassa hoidetuista potilaista syksyllä 2020. Tutkimuksessa selvitettiin myös sairaalaan jatkohoitoon päätyneiden potilaiden osuutta tarkkailutilassa hoidetuista potilaista. Tutkimuksen aineisto kerättiin tätä tutkimusta varten erikseen kehitetyllä lomakkeella, tarkkailutilassa työskentelevien sairaanhoitajien vastatessa aineiston keräämisestä. Saatu aineisto analysoitiin Excelissä. Lisäksi potilaiden saamien NEWS-pisteiden ja jatkohoitoon päätymisen välistä yhteyttä analysoitiin khiin neliö -testillä. Tutkimuksen aineistoon vaikutti merkittävästi tutkimuksen ajankohtana meneillään ollut COVID-19-pandemia. Tämän tutkimuksen aineiston 55 potilaasta 16 sai NEWS-pisteitä. Näistä kohtalaisen tai korkean riskin potilaita oli NEWS-pisteytyksellä arvioiden 3,6 % (n=2). Prosentuaalisesti eniten NEWS-pisteitä saivat alle 20-vuotiaat ja yli 80-vuotiaat potilaat. Tutkimuksen potilaista jatkohoitoon sairaalaan päätyi 34,5 % (n=19). NEWS-pisteiden saaminen (NEWS>0) näyttäsi lisäävän todennäköisyyttä jatkohoitoon päätymiselle tilastollisesti merkittävästi khiin neliö -testillä arvioituna (p = 0,0052). Tämä tutkimus on tiettävästi ensimmäinen terveysasemien päiväpäivystyspotilaiden NEWS-pisteitä käsittelevä tutkimus, joten tutkimus tuo uutta tietoa terveysasemien päiväpäivystyksen potilasmateriaalista. Tutkimuksen tuloksista erityisesti ikäihmisten poikkeavat NEWS-pisteet ovat linjassa muissa ympäristöissä aiemmin saadun tutkimusnäytön kanssa. Poikkeavien NEWS-pisteiden yhteys jatkohoitoon päätymisen todennäköisyyden kanssa sekä NEWS-pisteitä saaneiden potilaiden jatkohoidon toteutuminen lienevät mielekkäitä aiheita laajemmalla aineistolla tutkittavaksi. .


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Salenius_Salli_tutkielma_2021.pdf 581.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record