NEWS-pisteytyksen käyttö Leppävaaran terveysaseman tarkkailupotilailla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Salenius, Salli
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202108253525
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/333579
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Leppävaaran terveysaseman tarkkailutilassa hoidettujen potilaiden saamia NEWS-pisteitä ja arvioida kriittisesti sairaiden potilaiden osuutta tarkkailutilassa hoidetuista potilaista syksyllä 2020. Tutkimuksessa selvitettiin myös sairaalaan jatkohoitoon päätyneiden potilaiden osuutta tarkkailutilassa hoidetuista potilaista. Tutkimuksen aineisto kerättiin tätä tutkimusta varten erikseen kehitetyllä lomakkeella, tarkkailutilassa työskentelevien sairaanhoitajien vastatessa aineiston keräämisestä. Saatu aineisto analysoitiin Excelissä. Lisäksi potilaiden saamien NEWS-pisteiden ja jatkohoitoon päätymisen välistä yhteyttä analysoitiin khiin neliö -testillä. Tutkimuksen aineistoon vaikutti merkittävästi tutkimuksen ajankohtana meneillään ollut COVID-19-pandemia. Tämän tutkimuksen aineiston 55 potilaasta 16 sai NEWS-pisteitä. Näistä kohtalaisen tai korkean riskin potilaita oli NEWS-pisteytyksellä arvioiden 3,6 % (n=2). Prosentuaalisesti eniten NEWS-pisteitä saivat alle 20-vuotiaat ja yli 80-vuotiaat potilaat. Tutkimuksen potilaista jatkohoitoon sairaalaan päätyi 34,5 % (n=19). NEWS-pisteiden saaminen (NEWS>0) näyttäsi lisäävän todennäköisyyttä jatkohoitoon päätymiselle tilastollisesti merkittävästi khiin neliö -testillä arvioituna (p = 0,0052). Tämä tutkimus on tiettävästi ensimmäinen terveysasemien päiväpäivystyspotilaiden NEWS-pisteitä käsittelevä tutkimus, joten tutkimus tuo uutta tietoa terveysasemien päiväpäivystyksen potilasmateriaalista. Tutkimuksen tuloksista erityisesti ikäihmisten poikkeavat NEWS-pisteet ovat linjassa muissa ympäristöissä aiemmin saadun tutkimusnäytön kanssa. Poikkeavien NEWS-pisteiden yhteys jatkohoitoon päätymisen todennäköisyyden kanssa sekä NEWS-pisteitä saaneiden potilaiden jatkohoidon toteutuminen lienevät mielekkäitä aiheita laajemmalla aineistolla tutkittavaksi. . fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title NEWS-pisteytyksen käyttö Leppävaaran terveysaseman tarkkailupotilailla fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202108253525
dc.subject.specialization Suomenkielinen opintolinja fi
dc.subject.specialization Study orientation in Finnish en
dc.subject.specialization Finskspråkig studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Degree Programme in Medicine en
dc.subject.degreeprogram Utbildningsprogrammet i medicin sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Salenius_Salli_tutkielma_2021.pdf 581.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record