Lipopolysakkaridin vaikutus immunologisiin parametreihin vieroitetuilla porsailla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253555
Title: Lipopolysakkaridin vaikutus immunologisiin parametreihin vieroitetuilla porsailla
Author: Kyllönen, Hanna-Kaisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253555
http://hdl.handle.net/10138/333620
Thesis level: master's thesis
Degree program: Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma
Degree programme in veterinary medicine
Utbildningsprogrammet i veterinärmedicin
Abstract: Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan lipopolysakkaridin (LPS) vaikutuksia immunologisiin parametreihin sekä vieroitetun porsaan immunologisia ja kehityksellisiä piirteitä, jonka vuoksi ne ovat alttiita sairastumaan tulehduksellisiin sairauksiin. Vieroitus tuotanto-olosuhteissa aiheuttaa porsaille stressiä ympäristön, ruokinnan ja sosiaalisten muutosten vuoksi. Porsaat ovat alttiita sairastumaan vieroituksen jälkeiseen ripuliin, sillä niiden immuunipuolustus ja suolisto ovat vielä kehittymässä vieroituksen aikaan. Vieroitusripulia aiheuttavia taudinaiheuttajia Suomessa ovat etenkin Escherichia coli, Brachyspira pilosicoli ja Lawsonia intracellularis, jotka ovat gram-negatiivisia bakteereja. Suolistotulehdukset aiheuttavat taloudellista haittaa sikataloudelle ja heikentävät eläinten hyvinvointia. Bakteeri-infektioiden hoidon seurauksena lisääntynyt antibioottien kulutus edistää antibioottiresistenssin kehittymistä. LPS on gram-negatiivisen bakteerin solukalvon ulompi osa, joka aktivoi voimakkaasti luontaista immuunipuolustusta. Lipopolysakkaridin seurauksena tulehdusta edistävien sytokiinien, kuten interleukiini-6:n, tuumorinekroositekijä alfan ja interleukiini-1 beetan pitoisuudet kohoavat nopeasti LPS-altistuksen jälkeen. Tämä johtaa akuutin vaiheen vasteen käynnistymiseen ja akuutin vaiheen proteiinien tuotantoon. Sian tärkeimmät akuutin vaiheen proteiinit ovat haptoglobiini, porcine major acute phase protein, C-reaktiivinen proteiini ja seerumin amyloidi A, joiden pitoisuutta voidaan mitata verestä tai syljestä. LPS vaikuttaa myös muiden immunologisten parametrien kuten adenosiinideaminaasin (ADA) pitoisuuteen. ADA:n pitoisuutta voidaan käyttää akuutin vaiheen proteiinien tapaan sairaiden eläinten tunnistamiseen sekä eläinten terveydentilan ja hyvinvoinnin arvioinnin tukena. Lisäksi LPS vaikuttaa kortisolin tuotantoon. Eri immunologisten parametrien vasteiden kestot LPS-altistuksen jälkeen voivat kuitenkin vaihdella.
Subject: LPS
ADA
akuutin vaiheen proteiinit
vieroitus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record