Lifestyle-related risk factors for aneurysmal subarachnoid hemorrhage and its mortality – emphasis on the adverse effects of physical inactivity, obesity and smoking

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, medicinska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Kliininen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i klinisk forskning sv
dc.contributor Doctoral Program in Clinical Research en
dc.contributor.author Rautalin, Ilari
dc.date.accessioned 2021-08-26T13:42:59Z
dc.date.available 2021-09-07
dc.date.available 2021-08-26T13:42:59Z
dc.date.issued 2021-09-17
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-7455-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/333697
dc.description.abstract Aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH) is a life-threatening stroke type that kills around 40% of patients within the first months following the event. Due to the relatively low incidence (~8 per 100 000), high sudden-death rate (~25% of patients) and complex origin (combination of genetic and environmental risk factors), investigating aSAH risk factors is extremely challenging. By exploiting several unique cohort studies from Finland and Norway, this thesis aimed to clarify the role of lifestyle-related risk factors on aSAH and its mortality. First, we investigated the relationships between aSAH risk and physical activity on 65 521 Finnish participants by utilizing a large, prospective, longitudinal and population-based cohort study called the National FINRISK study. Second, we pooled the data of the FINRISK cohort with two similar prospective population-based cohorts from Norway, namely the HUNT and Tromsø studies, and used the data of 211 949 adult individuals to investigate the relationship between aSAH risk and obesity. Third, we conducted a systematic review to evaluate the quality of previous literature concerning the obesity paradox (previously reported theory suggesting that obesity may protect critically ill patients from mortality) in aSAH patients. Lastly, in order to evaluate whether smoking contributes to familial manifestation of aSAH, we utilized an older Finnish Twin Cohort including comprehensive data of 16 282 same-sex twin pairs. We found that physical activity during leisure time and commuting was associated with a decreased aSAH risk in both men and women. In addition, these activities diminished the adverse effects of hypertension and smoking. In terms of obesity, we found that the previously reported protective effect of obesity on aSAH risk may be explained by the distorting effects of smoking and hypertension on this association. Therefore, the independent role of obesity on aSAH risk seems to be modest. According to our systematic review, the evidence behind the obesity paradox on aSAH is very limited and no definite conclusions can be drawn based on the previous literature. Finally, for the first time, we found that smoking was strongly associated with the risk of fatal aSAH within twin pairs, indicating that smoking has a causal – rather than simply associative – effect on aSAH. Based on the comprehensive literature search and several large, long-term and high-quality cohort studies, this thesis clarifies the role of several lifestyle-related factors – particularly physical inactivity, obesity and smoking – on aSAH risk and its mortality. By means of our findings, the incidence, mortality and overall burden of aSAH can likely be decreased in the future. en
dc.description.abstract Lukinkalvonalainen verenvuoto (SAV) on hengenvaarallinen aivoverenkiertohäiriö, joka tappaa noin 40 % sairastuneista. Koska SAV on monitekijäinen ja suhteellisen harvinainen sairaus, johon jopa neljännes potilaista kuolee ennen sairaalahoitoon pääsyä, on taudin riskitekijöiden tutkiminen erityisen haastavaa. Kyseisen väitöskirjan tavoitteena oli selventää elintapariippuvaisten riskitekijöiden roolia SAV:n ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa. Ensimmäisessä osatyössä selvitimme fyysisen aktiivisuuden yhteyttä SAV-riskiin hyödyntäen 65 521 suomalaisosallistujan tarkkoja terveys- ja seurantatietoja sisältävää FINRISKI-tutkimuskohorttia. Toisessa osatyössä tutkimme lihavuuden yhteyttä SAV-riskiin yhdistämällä FINRISKI-aineiston kahteen samankaltaiseen norjalaiseen terveystutkimukseen, HUNT- ja Tromsø-tutkimuskohorttiin. Yhteistyötutkimus sisälsi tiedot jopa 211 949 osallistujasta. Kolmas osatyö muodostui systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta, jonka tavoitteena oli selventää aikaisemmin raportoidun lihavuus-paradoksin (teoria, jonka mukaan lihavuus suojelee kriittisesti sairaita potilaita) taustalla olevan kirjallisuuden laatua SAV:ssa. Neljännessä osatyössä hyödynsimme 16 282 suomalaiskaksosparin riskitekijätietoja tutkiessamme, aiheuttaako tupakointi todella SAV:n. Tulostemme mukaan fyysinen aktiivisuus sekä vapaa-ajalla että työmatkalla liittyi alentuneeseen SAV-riskiin ja vähensi myös tupakoinnin ja korkean verenpaineen haitallisia vaikutuksia. Lihavuuden aikaisemmin raportoitu yhteys alentuneeseen SAV-riskiin näyttäisi selittyvän taas pitkälti tupakoinnin ja korkean verenpaineen analyysejä sekoittavien vaikutusten avulla. Lisäksi lihavuus-paradoksia tukevan kirjallisuuden laatu näyttäisi olevan hyvin heikkotasoista SAV:ssä. Viimeisimpänä osoitimme tupakoinnin liittyvän kohonneeseen SAV-kuolemanriskiin myös kaksoisparien välisissä vertailuissa, mikä on tähän mennessä merkittävin osoitus tupakoinnin ja SAV:n välisestä syy-seuraussuhteesta. Kattavaan kirjallisuuskatsaukseen ja useaan korkealaatuiseen kohorttitutkimukseen perustuen väitöskirja selventää elintapariippuvaisten riskitekijöiden – etenkin liikunnan, lihavuuden ja tupakoinnin – merkitystä SAV:n ja sen kuolleisuuden taustalla. Näin ollen tutkimustuloksiamme voidaan todennäköisesti hyödyntää tulevaisuudessa SAV:n ilmaantuvuuden, kuolleisuuden sekä yleisen tautitaakan vähentämisessä. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-7454-3
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2021
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject lääketiede
dc.title Lifestyle-related risk factors for aneurysmal subarachnoid hemorrhage and its mortality – emphasis on the adverse effects of physical inactivity, obesity and smoking en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Korja, Miikka
dc.ths Kaprio, Jaakko
dc.opn Feigin, Valery
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record