Mitä erityisopettajien koulutuksissa opetetaan? - Havaintoja yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunitelmista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/333701

Citation

Takala , M , Mäkinen , M , Eskola , S , Saarinen , M & Sutela , K 2021 , ' Mitä erityisopettajien koulutuksissa opetetaan? - Havaintoja yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunitelmista ' , Ammattikasvatuksen aikakauskirja , Vuosikerta. 23 , Nro 2 , Sivut 32-49 . < https://journal.fi/akakk/article/view/109876 >

Title: Mitä erityisopettajien koulutuksissa opetetaan? - Havaintoja yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunitelmista
Author: Takala, Marjatta; Mäkinen, Maija; Eskola, Seija; Saarinen, Minna; Sutela, Katja
Contributor: Helsingin yliopisto, University of Oulu
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Date: 2021
Language: fin
Number of pages: 18
Belongs to series: Ammattikasvatuksen aikakauskirja
ISSN: 1456-7989
URI: http://hdl.handle.net/10138/333701
Abstract: Tässä artikkelissa tarkastelemme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 60 opintopisteen laajuisen erityisopettajakoulutuksen opetussuunnitelmia. Olemme kartoittaneet koulutusten sisällöistä keskeiset teema-alueet ja vertailleet niitä keskenään. Yliopistojen koulutus tuottaa erityisopettajia varhaiskasvatuksesta lukioihin sekä myös ammatillisiin oppilaitoksiin. Ammattikorkeakoulujen ammatillisista opettajakorkeakouluista valmistuu erityisopettajia ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Opetussuunnitelmien keskeinen sisältö molemmissa koulutusinstituutioissa on erityispedagoginen tietotaito ja osaaminen. Yliopisto-opinnoissa korostuu tutkimusperusteisuus, kun taas ammatillisissa opettajakorkeakouluissa työelämän kehittäminen. Yliopistoissa opinnot keskittyvät paljon erilaisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tukemiseen, mikä ei otsikkotasolla näy yhtä suuressa määrin ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmassa. Käytännön harjoittelu on keskeistä molemmissa instituutioissa. Harjoitteluun kytkeytyvät oman henkilökohtaisen ammatillisen kasvun tavoitteet ja keskeisten taitojen harjoittelu sekä tietojen soveltaminen ja kehittävä ja tutkiva työn ote. Vuorovaikutus- ja verkostotaidot ovat keskeisenä teemana molemmissa instituutioissa. Opetussuunnitelmien arvopohja saattaa heijastella muutosta opettajan työssä: ollaan siirtymässä yksin tekemisestä yhteistyöhön.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Takala_et_al_YO ... .2020_VIIMEISIN_VERSIO.pdf 610.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record