Elämän jatkumo Leibnizillä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/333856

Citation

Roinila , M 2005 , Elämän jatkumo Leibnizillä . julkaisussa J Haukioja & J Räikkä (toim) , Elämän merkitys : Filosofisia kirjoituksia elämästä . UNIpress , Kuopio , Sivut 41-55 .

Title: Elämän jatkumo Leibnizillä
Author: Roinila, Markku
Other contributor: Haukioja, Jussi
Räikkä, Jyrki
Contributor organization: Systemaattinen teologia
Helsingin yliopiston kirjasto
Filosofian laitos (-2009)
Käytännöllinen filosofia
Publisher: UNIpress
Date: 2005
Language: fin
Number of pages: 15
Belongs to series: Elämän merkitys
ISBN: 951-579-214-2
URI: http://hdl.handle.net/10138/333856
Abstract: Leeuwenhoekin kokeilut mikroskoopilla 1600-luvun lopulla olivat G. W. Leibnizille suuri innoituksen lähde. Monadologia-teoksessaan Leibniz hehkutti keksinnön merkitystä ja antoi ymmärtää, että sillä löydetyt pikkuruiset eliöt todistivat hänen metafyysisen pluralisminsa oikeaksi. Hänen mukaansa "huomataan, että pienimmässäkin osasessa ainetta on kokonainen elävien olioiden, eläinten, entelekhioiden ja sielujen maailma." Näin Leibnizin ajatus elämän jatkumosta sai uutta pontta. Keksinnön vaikutus näkyy myös Leibnizin teoksessa Uusia esseitä inhimillisestä ymmärryksestä, jossa hän esittelee pienet perseptiot, joita voidaan pitää tietoteoreettisena vastineena pieneliöille. Tarkastelen esitelmässäni Leibnizin reaktioita mikroskooppiin ja sen antamaan uuteen kuvaan elämästä ja keskustelen joistakin Leibnizin filosofian piirteistä, joissa voidaan huomata uuden keksinnön vaikutusta.
Subject: 611 Filosofia
Leibniz
kontinuumi
luonnon filosofia
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by
Usage restriction: restrictedAccess
Self-archived version: submittedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Elämän jatkumo Leibnizilla.doc 66Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record