Hollywood tulee Suomeen : Yhdysvaltalaisten elokuvien maahantuonti ja vastaanotto kaksikymmentäluvun Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8043-2
Title: Hollywood tulee Suomeen : Yhdysvaltalaisten elokuvien maahantuonti ja vastaanotto kaksikymmentäluvun Suomessa
Author: Seppälä, Jaakko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-06-07
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8043-2
http://hdl.handle.net/10138/33398
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Hollywood Comes to Finland: The Import and Reception of American Films in Finland in the 1920s Every year more American films are screened in Finland than all other films combined. This has not always been the case. Hollywood studios began the extensive export of their products to all corners of the world when the First World War nearly halted European film industries. The analytical focus of this thesis is on the public discussions related to American films imported to Finland in the 1920s, and the changes that took place in the nature of these discussions. This leads to an evaluation of the extent to which Finnish film culture was Americanised during this period. The annual import statistics of Hollywood films have been counted on the basis of film censorship records. The annual figures of Hollywood films inspected by film censors have been compared to the total annual numbers of all films inspected. This forms the basis for estimating the changes that took place in the market share of American films. In this thesis imported Hollywood films are analysed in the context of contemporary magazine and newspaper articles related to them. These discussions produced interpretations that encouraged contemporary audiences to view Hollywood films from certain perspectives and to associate certain meanings to them. The analysis of these discussions leads to an examination about the types of interpretations that were possible and likely amongst contemporaries and what kinds of meanings they related to Hollywood films. Finnish film culture became Americanised in the 1920s in many respects. Hollywood films were granted a prominent position in film programmes and film-related discussions. The increasing number of Hollywood films screened, a decrease in their import delay and the changes that took place in film discussions related to them resulted in American films becoming universal films in relation to which Finnish and European films seemed to be special cases. When it comes to the Finnish film industry in the early 1920s, Hollywood films provided the model in contrast to which Finnish national cinema was defined, but as the decade progressed, some filmmakers also began to imitate them. During the 1920s, the attitude of Finns to Hollywood films took more or less its current form as a love and hate relationship.Suomessa esitetään enemmän yhdysvaltalaisia elokuvia kuin kaikkia muita elokuvia yhteensä. Aina näin ei ole ollut. Hollywood-studiot ryhtyivät levittämään elokuviaan suurissa määrin kaikkialle maailmaan kun ensimmäinen maailmansota miltei pysäytti eurooppalaiset elokuvateollisuudet. Tässä tutkimuksessa analysoidaan kaksikymmentäluvun Suomessa käytyjä amerikkalaisiin elokuviin liittyviä julkisia keskusteluja sekä muutoksia, joita näissä keskusteluissa tapahtui. Tämän pohjalta arvioidaan, kuinka suomalainen elokuvakulttuuri amerikkalaistui aikakaudella. Hollywood-elokuvien vuosittaiset maahantuontimäärät on laskettu elokuvien ennakkotarkastuspäätöksistä. Kunkin vuoden määrää on verrattu kaikkien samana vuonna tarkastettujen elokuvien määrään. Näin on luotu arvio yhdysvaltalaisten elokuvien markkinaosuudessa tapahtuneista muutoksista. Maahantuotuja Hollywood-elokuvia on analysoitu niihin liittyvien aikakauslehdissä ja sanomalehdissä julkaistujen artikkelien kontekstissa. Keskustelut tuottivat tulkintoja, jotka ohjasivat aikalaisia katsomaan Hollywood-elokuvia tietyistä näkökulmista ja liittämään niihin tiettyjä merkityksiä. Keskustelujen ja elokuvien analyysin pohjalta osoitetaan, millaiset tulkinnat olivat aikakaudella mahdollisia ja todennäköisiä sekä millaisia merkityksiä aikalaiset liittivät Hollywood-elokuviin. Suomalainen elokuvakulttuuri amerikkalaistui kaksikymmentäluvulla monessa suhteessa. Hollywood-elokuvat saivat vakaan aseman elokuvaohjelmistoissa ja elokuvista käydyissä keskusteluissa. Hollywood-elokuvien maahantuontimäärien kasvu ja niiden maahantuontiviiveen lyheneminen vaikuttivat teoksiin liittyvissä keskusteluissa tapahtuneiden muutosten ohella siihen, että ylenkatsotusta yhdysvaltalaisesta elokuvasta tuli universaalia elokuvaa , johon nähden suomalaiset ja muut eurooppalaiset elokuvat näyttäytyivät poikkeustapauksina. Mitä suomalaiseen elokuvatuotantoon tulee, kaksikymmentäluvun alussa Hollywood-elokuva tarjosi mallin, jollaista suomalaisen kansallisen elokuvan ei tullut olla, mutta vuosikymmenen edetessä jotkut elokuvantekijät alkoivat jäljitellä Hollywood-elokuvia. Kaksikymmentäluvulla suomalaisten suhde Hollywood-elokuvaan saavutti jotakuinkin nykyisen muotonsa, jota voi luonnehtia viha-rakkaus-suhteeksi.
Subject: elokuva- ja televisiotutkimus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hollywood.pdf 1.390Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record