Enseñanza de las preposiciones "a", "de", "en", "por" y "para" mediante su significado

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts en
dc.contributor Kielentutkimuksen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i språkforskning sv
dc.contributor Doctoral Programme in Language Studies en
dc.contributor.author Frago Cañellas, Jordina
dc.date.accessioned 2021-09-06T05:01:39Z
dc.date.available 2021-09-15
dc.date.available 2021-09-06T05:01:39Z
dc.date.issued 2021-09-25
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-7431-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/333991
dc.description.abstract The teaching and acquisition of prepositions is a complex issue both for teachers and foreign language learners. Studies focused on error analysis (Perea Siller, 2007; Campillos Llanos, 2014; Regueiro Rodríquez, 2014) demonstrate the difficulty for students of Spanish as a foreign language with the proper use of this category, especially for the so-called “empty” prepositions: “a”, “de”, “en”, “por” and “para”. Traditionally, teaching prepositions has been based on arbitrary lists of meanings and their translation, without taking into account the connections between them. This dissertation presents a didactic proposal designed for and tested in the Spanish Grammar course within the Hispanic Philology program at the University of Helsinki. It focuses on teaching the Spanish prepositions “a”, “de”, “en”, “por” and “para” via their meaning and linguistic reflection in the classroom. The methodology and the teaching materials are based, on one hand, on the description of the prepositions with lexical traits; and on the other, on three of the most important theories within Cognitive Linguistics: image schemas (Johnson, 1987), conceptual metaphor (Lakoff and Johnson, 1980, 1999, 2003) and prototype theory (Lakoff, 1987). The instruction of the spatial, temporal and conceptual meanings is designed using the lexical traits associated with each preposition, with an image scheme and an explanation of the prepositional polysemy via the conceptual metaphor. The explanation of the prepositional verbs is based on the concept of lexical agreement (Bosque, 2004a, 2004b) which establishes that there is a minimal lexical redundancy between the verb and the preposition. In order to verify the results of the didactic intervention, the researcher carried out an empirical study with two groups, the control group and the experimental group. The participants are students from the Spanish Grammar courses from 2017 and 2018, respectively. The analysis of the data collected supports the initial hypothesis that teaching based on meaning improves results in the use of prepositions, especially in the case of prepositional verbs. en
dc.description.abstract Prepositioiden opettaminen ja omaksuminen tuottavat vaikeuksia niin vieraan kielen opettajille kuin oppilaillekin; useat virheanalyysiin keskittyvät tutkimukset (Perea Siller, 2007; Campillos Llanos, 2014; Regueiro Rodríquez, 2014) osoittavat niiden oikeaoppisen käytön olevan haastavaa espanjaa vieraana kielenä opiskeleville, etenkin tarkasteltaessa painottomia prepositioita. Perinteisesti prepositioiden opettaminen perustuu listoihin, jotka sisältävät näiden käyttötarkoituksia ja käännöksiä ottamatta huomioon yhteyksiä prepositioiden merkitysten välillä. Opetusmenetelmää, jota kyseinen tutkimus esittelee, kokeiltiin ja toteutettiin Helsingin yliopiston espanjalaisen filologian kielioppikurssilla. Menetelmä keskittyy prepositioihin “a”, “de”, “en”, “por” ja “para” opetusmetodiin, jossa oppimisprosessi alkaa edellä mainittujen prepositioiden merkityksistä ja kielen tarkastelusta. Menetelmä ja opetusmateriaalit perustuvat toisaalta prepositioiden määrittelyyn sanastollisilla piirteillä ja toisaalta kolmeen kognitiivisen kielitieteen teoriaan: mielikuvaskeemaan (Johnson, 1987), käsitemetaforaan (Lakoff ja Johnson, 1980, 1999, 2003) ja prototyyppiteoriaan (Lakoff, 1987). Paikan, ajan ja abstraktisen käytön opettaminen toteutettiin lähtien liikkeelle jokaisen preposition sanastollisista piirteistä ja mielikuvaskeemasta sekä yhdistäen niiden eri merkitykset käsitemetaforan avulla. Prepositioita vaativien verbien selittäminen perustui leksikaaliseen sopimukseen (Bosque, 2004a, 2004b), jonka mukaan verbin ja preposition välillä tulee olla mahdollisimman vähän sanastollista redundanssia. Opetusmenetelmän tulokset vahvistettiin kokeellisen tutkimuksen avulla, johon osallistui kaksi ryhmää: kontrolliryhmä ja koeryhmä. Ryhmät muodostuivat espanjan kielioppi -kurssin oppilaista vuosilta 2017 ja 2018 vastaavassa järjestyksessä. Kerätyn aineiston analyysi tukee alkuperäistä hypoteesia, jonka mukaan merkitykseen tukeutuva opetus edistää prepositioiden oikeaoppista käyttöä, etenkin kun tarkastellaan prepositiolla järjestyviä verbejä. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso es
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-7430-7
dc.relation.isformatof Helsinki: University of Helsinki, Unigrafia, 2021
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject spanish Philology
dc.title Enseñanza de las preposiciones "a", "de", "en", "por" y "para" mediante su significado es
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Sanromán Vilas, Begoña
dc.ths Pavón Lucero, María Victoria
dc.opn Castañeda Castro, Alejandro
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
frago_canellas_jordina_dissertation_2021.pdf 23.99Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record