Risk factors for wet age-related macular degeneration : effects of treatment of cataract and posterior capsular opacification and injection care (protocols) on wet age-related macular degeneration in a Finnish population including the association of periodontitis with wet age-related macular degeneration

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6910-5
Julkaisun nimi: Risk factors for wet age-related macular degeneration : effects of treatment of cataract and posterior capsular opacification and injection care (protocols) on wet age-related macular degeneration in a Finnish population including the association of periodontitis with wet age-related macular degeneration
Tekijä: Karesvuo, Petteri
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Kliininen tohtoriohjelma
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021-11-05
Kieli: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6910-5
http://hdl.handle.net/10138/333992
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (artikkeli)
Tiivistelmä: Age-related macular degeneration is the leading cause of visual impairment in developed countries. It is divided into two forms, dry and wet. The etiology of the diseases is still not fully understood. Known risk factors include advanced age, genetics and tobacco smoking. New candidates like Helicobacter pylori, Cytomegalovirus, Chlamydia pneumoniae have been studied but without strong evidence of any association. Low-grade inflammation caused by obesity, for example, places a burden on the eye. We studied one known infection of the tissue supporting the teeth, periodontitis, and its effect on AMD. Surprisingly we found an association between these two diseases in males. Age-related cataract is the leading cause of visual impairment and blindness in developing countries. Cataract operation is one of the commonest procedures in medicine. It brings light to elderly people and greatly improves vision and quality of life. However, there are known complications like posterior capsule opacification (PCO), which puts a burden on healthcare providers and patients alike. Postoperative topical medication is widely used after a cataract operation and drugs are being studied to provide optimal relief of postoperative complications. In our study we found that postoperative topical steroid reduced PCO more effectively than topical NSAID drops. Cataract operations are performed using different types of intraocular lenses (IOL), namely low, intermediate and high diopter IOLs. These lenses can be divided into blue light filtering IOLs and non-blue light filtering IOLs. In animal models blue light has been found to be harmful to the retina, and after the operation there is no longer a crystalline lens to provide protection. The lenses are designed to take this into account and help to protect against wet AMD. We found in our study that low diopter IOLs resulted in more PCO than higher diopter IOLs. We also found no difference between blue light filtering IOLs and non-blue light filtering IOLs in terms of new-onset wet AMD cases. Age-related macular degeneration and cataract often co-exist. The cataract operation induces a small amount of inflammation in the eye and it has been found, albeit with differing results, that cataract operations could activate wet age-related macular degeneration. In our study we found that a cataract operation did not affect wet AMD, its progression or the number of injections needed. New anti-VEGF drugs have revolutionized the treatment of wet AMD. One of the drugs – aflibercept – is frequently used as second-line treatment due to its longer lasting effect and slightly different molecular structure compared with older drug, bevacizumab. We found in our study that aflibercept might provide protection against new-onset visual impairment.Kostea ikärappeuma on yli 65-vuotiaiden yleisin näkövammaisuuden syy teollistuneissa maissa. Uudet kasvutekijäestäjä hoidot ovat mullistaneet kostean ikärappeuman hoidon. Ongelmana on kuitenkin niiden lyhyt vaikutusaika eli pistoksia joudutaan antamaan potilaille kuukauden – kolmen kuukauden välein tilanteesta riippuen. Harmaakaihi on puolestaan yleisin näkövammaisuuden syy kehittyvissä maissa. Kaihileikkaus on yksi yleisimmistä päiväkirurgisista toimenpiteistä ja sen on todettu olevan turvallinen, kustannustehokas, näöntarkkuutta ja elämänlaatua parantava toimenpide. Harmaakaihi ja kostea ikärappeuma esiintyvät vanhusväestöllä ja usein ne esiintyvätkin yhtä aikaa. Eri tutkimukset ovat antaneet eriäviä tuloksia siitä pahentaako kaihileikkaus kostean ikärappeuman tilannetta. Tutkimuksessamme näin ei käynyt vaan kostea ikärappeuma osoitti rauhoittumisen merkkejä injektiohoitojen jatkuessa kaihileikkauksesta huolimatta. Aflibercepti on uusi kasvutekijäestäjä lääke ja se on vaikutukseltaan pidempi kuin esimerkiksi bevacizumabi. Tutkimuksessamme huomasimme, että aflibercepti saattais vähentää näkövammaisuuden esiintyvyyttä. Kaihileikkauksessa käytettävä paikallislääkitys leikkauksen jälkeen on todettu vähentävän komplikaatioita ja tutkimuksissamme totesimme, että kortisonilääke vähensi jälkikaihen esiintyvyyttä enemmän verrattuna NSAID lääkkeisiin. Kaihileikkauksessa käytettäviä tekomykiötä on erilaisia, on sinivalosuodattavia ja ei-sinivaloasuodattavia. Eläinkokeissa sinivalon on todettu olevan haitallista verkkokalvolle, mutta tutkimuksessamme näiden linssien välillä ei ollut eroa, kun verrattiin uusien kostean ikärappeuma tapausten esiintyvyyttä. Tekomykiön vahvuudella huomasimme olevan vaikutusta jälkikaihen esiintyvyyteen. Matalavahvuuksisilla tekomykiön saaneilla esiintyi enemmän jälkikaihea verrattuna normaalivahvuuksisiin ja korkeavahvuuksisiin tekomykiöihin. Ikärappeuman tunnettuja riskitekijöitä ovat korkea ikä, sukurasitus ja tupakointi. Uutena tekijänä havaitsimme, että parodontiitti saattaisi olla uusi ikärappeuman riskitekijä.Våt åldersrelaterad makuladegeneration är den vanligaste orsaken till synskada hos människor över 65 år i industrialiserade länder. Nya tillväxtfaktorhämmare har revolutionerat behandlingen av våt åldersrelaterad makuladegeneration. Problemet med dem är att deras verkningstid är kort och de måste ges varje månad – eller vart tredje månad i ögat. Gråstarr är den vanligaste orsaken till synskada och blindhet i utvecklingsländer. Starroperation är en vanlig dagkirurgisk åtgärd och den har konstaterats vara trygg och kostnadseffektiv. Starr och åldersrelaterad makuladegeneration uppträder hos äldre och de uppträder ofta samtidigt. Olika studier har gett olika resultat när det gäller huruvida en starroperation försämrar våt åldersrelaterad makuladegeneration. Vår studie ledde till att det inte spelar någon roll om man opererar våt åldersrelaterad makuladegeneration. Aflibercept är en ny tillväxtfaktorhämmare och den har längre verkningstid. Resultatet av vår studie är att aflibercept minskade förekomsten av synskada. Vid starroperation används lokala mediciner som minskar postoperativa komplikationer. I vår studie var kortisondroppar effektivare när det gäller att minska efterstarr jämfört med NSAID droppar. Vid starroperation använder man olika intraokulära linser, det finns blåljusfiltrerande och icke-blåljusfiltrerande linser. I djurstudier har man konstaterat att blåljus inte är bra för näthinnan, och i våra studier förekom det inte någon skillnad mellan dessa linser i frekvensen av ny våt åldersrelaterad makuladegeneration. Vi konstaterade att styrkan hos en intraokulär lins påverkar frekvensen av efterstarr. Hos personer som fått intraokulära linser förekom mer efterstarr än hos dem med normal och hög styrka. Riskfaktorerna för åldersrelaterad makuladegeneration är många, såsom hög ålder, ärftlighet och rökning. Vi fann att en ny riskfaktor, parodontit, infektion i tändernas stödvävnad, kunde ligga bakom åldersrelaterad makuladegeneration.
Avainsanat: lääketiede, silmätaudit
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot