Allocation of taxing rights in international corporate income taxation – comparing the current system, residual profit allocation, and OECD Pillar One

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083690
Title: Allocation of taxing rights in international corporate income taxation – comparing the current system, residual profit allocation, and OECD Pillar One
Author: Kanervo, Atte Jonatan
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083690
http://hdl.handle.net/10138/334142
Thesis level: master's thesis
Degree program: Taloustieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Economics
Magisterprogrammet i ekonomi
Specialisation: Taloustieteen yleinen opintosuunta
General track
Allmänna studieinriktningen
Abstract: Tutkielma käsittelee veropohjan ja kansainvälisen verotusoikeuden jakoon liittyviä kysymyksiä ja arvioi toisiaan vasten kolmea eri verojärjestelmää ja niiden vaikutuksia. Nämä kolme verojärjestelmää ovat: nykyjärjestelmä, jäännösvoiton jakoon perustuva järjestelmä (residual profit allocation), ja OECD:n Pilari I. Kansainvälisen yritysverotuksen toteutuksella on merkittävä vaikutus kansainvälisen talouden toimintaan ja tämän kautta yksilöiden hyvinvointiin. Järjestelmän toimivuuden varmistaminen on täten ensiarvoisen tärkeää. Tutkielmassa esitetään, että kansainvälinen yritysverojärjestelmä tulisi suunnitella perustuen tiettyihin hyvän verotuksen periaatteisiin, jotka ovat: 1) reiluus ja tasapuolisuus, 2) taloudellinen tehokkuus, 3) välttelyn vaikeus, 4) hallinnon helppous, ja 5) kannustimien yhteensopivuus. Mainittuja kolmea verojärjestelmää arvioidaan suhteessa näihin kriteereihin. Tutkielmassa havaitaan, että nykyjärjestelmä kärsii konseptuaalisista heikkouksista, jotka altistavat sen monille ongelmille suhteessa asetettuihin kriteereihin. Tämän perusteella argumentoidaan, että järjestelmän uudistaminen on välttämätöntä sen toiminnan varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Yksi mahdollinen uudistus on tutkielmassa esitettävä jäännösvoiton jakoon perustuva järjestelmä. OECD:n Pilari I -ehdotus sisältää elementtejä jäännösvoiton jaosta, mutta tutkielmassa osoitetaan, että OECD:n esitys ei ole tarpeeksi laaja saavuttaakseen samoja hyötyjä kuin laajempi jäännösvoiton jakoon perustuva järjestelmä.This thesis investigates the tax base and allocation choices in international corporate income tax architecture and provides an evaluation of the effects of the choices made in three different systems: the current system, residual profit allocation, and OECD Pillar One. International corporate income tax design has a significant effect on the functioning of the international economy and on the welfare of individuals. Thus, making the correct design choices is extremely important. This thesis argues that the international corporate income tax system should be designed following certain important principles of taxation: 1) fairness, 2) economic efficiency, 3) robustness to avoidance, 4) administrative ease, and 5) incentive compatibility. The different systems are then introduced in turn and evaluated against these criteria. The thesis finds that the current system suffers from certain conceptual weaknesses that leave significant room for improvement with regards to the set criteria. It is further argued that a reform is required for the continued functioning of the international system. Such a reform could be introduced in the form of residual profit allocation. OECD Pillar One proposal involves elements of residual profit allocation, but in comparing the different systems with each other, this thesis argues that the OECD proposal is too narrow in scope to gain the full benefits of a residual profit allocation system.
Subject: Yritysverotus
Kansainvälinen verotus
Vointonsiirto
Verotusoikeus
Corporate taxation
International taxation
Base erosion
Profit shifting
Profit allocation


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kanervo_Jonatan_thesis_2021.pdf 800.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record