”Miksi tämän piti olla niin karsea kokemus?” : toimijuus negatiivisissa synnytyskokemuksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083670
Title: ”Miksi tämän piti olla niin karsea kokemus?” : toimijuus negatiivisissa synnytyskokemuksissa
Author: Kukka, Taru
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083670
http://hdl.handle.net/10138/334151
Thesis level: master's thesis
Degree program: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Research
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
Specialisation: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Abstract: Negatiiviset synnytyskokemukset ja synnytysväkivalta ovat nousseet merkittäväksi yhteiskunnalliseksi keskustelunaiheeksi 2000-luvulla. Tässä tutkielmassa tarkastellaan, kuinka synnyttäjien toimijuus rakentuu heidän kirjoittaessaan negatiivisista synnytyskokemuksista. Tutkielma on osa laajempaa yhteiskuntatieteellistä tutkimushanketta Kamppailu synnytyksestä – Suomalaisen synnytyskulttuurin murros, jonka tavoitteena on tuottaa monitieteellistä tutkimusta suomalaisen synnytyskulttuurin murroksesta eri toimijoiden näkökulmasta. Tämä tutkielma pureutuu synnyttäjien näkökulmaan ja toimijuuteen tuottaen uutta sosiaalipsykologista tietoa synnytystutkimuksen kentälle. Tutkielman aineisto koostuu synnytysväkivaltaa vastustavan Minä myös synnyttäjänä -kampanjan verkkosivuille kerätyistä synnytyskertomuksista, joissa kuvataan negatiivisia synnytyskokemuksia ja otetaan kantaa epäkunnioittavaan synnytyksen hoitoon. Tutkielman teoreettis-metodologinen viitekehys nojaa sosiaaliseen konstruktionismiin ja narratiivis-diskursiiviseen lähestymistapaan. Analyysissa hyödynnetään toimijuuden käsitettä sekä subjektipositioita, joita tarkastellaan toimijuuden päämies–agentti-suhdeteorian kehyksessä. Analyysin avulla vastataan tutkimuskysymyksiin: 1) Millaisia versioita Minä myös synnyttäjänä -kampanjaan osallistuvien naisten toimijuudesta rakentuu synnytyskertomuksissa? ja 2) Miten kirjoittajien toimijuus rakentuu suhteessa päämiehen ja agentin subjektipositioihin? Toimijuutta rakennetaan suhteessa kertomuksissa esiintyviin inhimillisiin ja ei-inhimillisiin toimijoihin. Kuvaukset heikosta toimijuudesta synnytystilanteessa kytkeytyvät hoitohenkilökuntaan, sairaalaorganisaatioon ja teknologiaan, kun synnytyksen hoidon yhteydessä synnyttäjän toiveet ja tarpeet tulevat sivuutetuiksi. Tämän ohella voimakkaat synnytyskivut ja oman kehon fyysisten voimien ehtyminen heikentävät synnyttäjien mahdollisuuksia kontrolloida synnytystilannetta ja osallistua hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Toisaalta kuvaukset synnyttäjien toimijuudesta vahvistuvat, kun he kuvaavat toimivansa muiden toimijoiden avustuksella tai lapsensa etuja ajaen. Lisäksi kertomuksissa kritisoidaan epäkunnioittavaa ja vahingoittavaa synnytyksen hoitoa, mikä mahdollistaa synnytystilanteessa heikoksi määrittyneen toimijuuden uudelleen rakentumisen. Vaikka heikentynyt toimijuus on merkittävä osa negatiivisia synnytyskokemuksia, toimijuuden ilmiö synnytyksessä on moniulotteinen. Tulosten perusteella synnyttäjän toimijuus ja toimintaan liittyvät resurssit voivat saman synnytystilanteen sisällä määrittyä usealla tavalla, kun rakennustyötä tehdään suhteessa erilaisiin toimijoihin. Synnytyksen hoidon kehittämisessä tulisikin ottaa huomioon toimijuuden kokonaisvaltainen merkitys synnytyksessä, jotta synnyttäjät voidaan aidosti osallistaa synnytyksen hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Kyse on synnyttäjien oikeuksista, mutta myös onnistuneen synnytyskokemuksen rakentumisesta, jolla on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Subject: toimijuus
synnytys
negatiivinen synnytyskokemus
äitiys
päämies-agentti-suhde
narratiivis-diskursiivinen lähestymistapa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kukka_Taru_Maisterintutkielma_2021.pdf 1012.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record