”Myöhemmin kuitenkin haluaisi ammatin” Työllistyminen ja siihen johtavat polut itsenäistyvien lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden asiakassuunnitelmissa.

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083677
Title: ”Myöhemmin kuitenkin haluaisi ammatin” Työllistyminen ja siihen johtavat polut itsenäistyvien lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden asiakassuunnitelmissa.
Author: Jahnukainen, Johannes
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083677
http://hdl.handle.net/10138/334152
Thesis level: master's thesis
Degree program: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Research
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
Specialisation: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta Koulutusohjelma: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma Opintosuunta: Sosiaalityö Tekijä: Johannes Jahnukainen Työn nimi: ”Myöhemmin kuitenkin haluaisi ammatin” - Työllistyminen ja siihen johtavat polut itsenäistyvien lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden asiakassuunnitelmissa. Työn laji: Maisterintutkielma Kuukausi ja vuosi: 06/2021 Sivumäärä: 69 Avainsanat: lastensuojelu, jälkihuolto, työmarkkinat, kategorisaatio, selonteko Ohjaaja tai ohjaajat: Maritta Törrönen Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto Tiivistelmä: Maisterintutkielma tarkastelee itsenäistymisvaiheessa olevien lastensuojelun jälki-huollon asiakkaiden työelämävalmiuksia ja sitä miten työllistyminen ja siihen tähtäävät polut on kirjattu asiakassuunnitelmiin. Lastensuojelun palvelut, joista erityisesti jälkihuolto on nuorten itsenäistymisvaiheen kannalta merkityksellinen tuen muoto ja sen vaikuttavuutta on tutkittu paljon. Jälkihuollon asiakkaana olevat nuoret vastaavat muiden nuorten tavoin yhteiskunnan odotuksiin aikuiseksi kasvamisesta ja työllistymisestä. Työmarkkinakenttä elää jatkuvasti ja globaalien muutosvoimien aiheuttamiin liikkeisiin tulisi osata reagoida nuorten työllistymistä suunniteltaessa. Yhteiskunta odottaa jokaisen hankkivan itsellensä elannon palkkatyön kautta ja käsitteet kuten syrjäytyminen esiintyvät usein keskusteluissa kohdattaessa haasteita työllistymisessä. Haastavammista lähtökohdista ponnistavat nuoret lähtevät aikuistuessaan tavoittelemaan työmarkkinoita muiden ikätovereidensa kanssa. Pärjääminen ja kiinnittyminen osaksi yhteiskuntaa ovat asioita, joita tavoitellaan usein myös epäonnistumisen pelossa. Tutkielman aineisto kerättiin erään kunnan itsenäistyvien jälkihuollon asiakkaiden asiakassuunnitelmista. Aineisto käsitti 27 itsenäistymisvaiheen asiakassuunnitelmaa, joista kategoria-analyysin avulla kerättiin työllistymiseen ja työllistymisvalmiuksiin liittyviä kirjauksia. Kategorisoivia kirjauksia käytettiin suunnitelmissa syyttävinä, oikeuttavina ja puolustavina selontekoina, joiden avulla nuorten poikkeavia tilanteita pyrittiin selittämään. Nuorten tilanteet työllistymisvalmiuksien valossa vaihtelivat aineiston perusteella toisen asteen opintojen suorittamisesta päihdeongelman ja elämänhallinnan haasteiden kanssa kamppailuun. Työllistyminen näkyi suunnitelmissa merkittävänä osana tavoitteita. On kuitenkin tärkeää pohtia nouseeko työllistymistavoite aidosti nuorilta itseltään vai kirjataanko se tavoitteisiin yleisten odotusten ohjaamana.
Subject: lastensuojelu
jälkihuolto
työmarkkinat
kategorisaatio
selonteko


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jahnukainen_Johannes_maisterintutkielma_2021.pdf 1.195Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record