Metsäojitettujen soiden typpi- ja fosforikuormitus Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/334178

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Metsäojitettuje ... i- ja fosforikuormitus.pdf 765.4Kb PDF View/Open
Title: Metsäojitettujen soiden typpi- ja fosforikuormitus Suomessa
Author: Nieminen, Mika; Sarkkola, Sakari; Haahti, Kersti; Sallantaus, Tapani; Koskinen, Markku; Ojanen, Paavo
Publisher: Suoseura
Date: 2020
Language: fi
Belongs to series: Suo - tutkimusartikkelit
ISSN: 0039-5471
URI: http://hdl.handle.net/10138/334178
Abstract: Viime vuosina julkaistujen tutkimusten mukaan metsäojitettujen soiden vesistö kuormituksen epäillään olevan moninkertaisesti aiemmin arvioitua suurempaa. Syynä tähän on se, että kuormitusta syntyy aiemmista käsityksistä poiketen silloinkin, kun ojitusalueilla ei ole vuosikausiin tehty mitään toimenpiteitä. Tässä työssä arvioitiin metsäojitusalueilta syntyvä vesistökuormitus ottamalla huomioon sekä tämä nykyisistä metsätaloustoimenpiteistä riippumaton ”ojituslisä” että kunnostusojituksen, lannoituksen ja hakkuiden aiheuttama kuormitus. Tehdyn arvion mukaan metsätaloudesta ojitetuilla soilla syntyy Suomessa vuosittain typpikuormitusta noin 8500 Mg ja fosforikuormi tusta 590 Mg. Kun ojituslisä otetaan huomioon, typpikuormitus on noin 18-kertainen ja fosforikuormitus 6–7-kertainen aiempiin vain eri toimenpiteiden kuormitukset huomioon ottaviin arvioihin verrattuna. Vesiensuojelun kannalta oleellista olisi selvittää, mitkä tekijät ojitusalueilla aiheuttavat ojituslisän muodossa tapahtuvaa pysyvää kuormitusta ja mitä tämän kuormituksen torjumiseksi on tehtävissä.
Subject: leaching
drainage
peatland forestry
water quality
Subject (ysa): huuhtoutuminen
ojitus
suometsätalous
turvemaat
vesistövaikutukset


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record