Metsäojitettujen soiden typpi- ja fosforikuormitus Suomessa

Show simple item record

dc.contributor.author Nieminen, Mika
dc.contributor.author Sarkkola, Sakari
dc.contributor.author Haahti, Kersti
dc.contributor.author Sallantaus, Tapani
dc.contributor.author Koskinen, Markku
dc.contributor.author Ojanen, Paavo
dc.date.accessioned 2021-09-09T06:31:56Z
dc.date.available 2021-09-09T06:31:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.issn 0039-5471
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334178
dc.description.abstract Viime vuosina julkaistujen tutkimusten mukaan metsäojitettujen soiden vesistö kuormituksen epäillään olevan moninkertaisesti aiemmin arvioitua suurempaa. Syynä tähän on se, että kuormitusta syntyy aiemmista käsityksistä poiketen silloinkin, kun ojitusalueilla ei ole vuosikausiin tehty mitään toimenpiteitä. Tässä työssä arvioitiin metsäojitusalueilta syntyvä vesistökuormitus ottamalla huomioon sekä tämä nykyisistä metsätaloustoimenpiteistä riippumaton ”ojituslisä” että kunnostusojituksen, lannoituksen ja hakkuiden aiheuttama kuormitus. Tehdyn arvion mukaan metsätaloudesta ojitetuilla soilla syntyy Suomessa vuosittain typpikuormitusta noin 8500 Mg ja fosforikuormi tusta 590 Mg. Kun ojituslisä otetaan huomioon, typpikuormitus on noin 18-kertainen ja fosforikuormitus 6–7-kertainen aiempiin vain eri toimenpiteiden kuormitukset huomioon ottaviin arvioihin verrattuna. Vesiensuojelun kannalta oleellista olisi selvittää, mitkä tekijät ojitusalueilla aiheuttavat ojituslisän muodossa tapahtuvaa pysyvää kuormitusta ja mitä tämän kuormituksen torjumiseksi on tehtävissä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suoseura fi
dc.relation.ispartofseries Suo - tutkimusartikkelit fi
dc.subject leaching fi
dc.subject drainage fi
dc.subject peatland forestry fi
dc.subject water quality fi
dc.title Metsäojitettujen soiden typpi- ja fosforikuormitus Suomessa fi
dc.type Article fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa huuhtoutuminen fi
dc.subject.ysa ojitus fi
dc.subject.ysa suometsätalous fi
dc.subject.ysa turvemaat fi
dc.subject.ysa vesistövaikutukset fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Metsäojitettuje ... i- ja fosforikuormitus.pdf 765.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record