Ruotsinsalmen aaveet : 1700-luvun merisodan virtuaalisen mallintamisen ja immersiivisen esittämisen haasteet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/334364

Citation

Sahari , A 2020 , ' Ruotsinsalmen aaveet : 1700-luvun merisodan virtuaalisen mallintamisen ja immersiivisen esittämisen haasteet ' , Tekniikan Waiheita , Vuosikerta. 38 , Nro 3-4 , 3 , Sivut 48–68 . https://doi.org/10.33355/tw.100576

Title: Ruotsinsalmen aaveet : 1700-luvun merisodan virtuaalisen mallintamisen ja immersiivisen esittämisen haasteet
Author: Sahari, Aaro
Other contributor: Helsingin yliopisto, Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Date: 2020-12-23
Language: fin
Number of pages: 21
Belongs to series: Tekniikan Waiheita
ISSN: 0780-5772
DOI: https://doi.org/10.33355/tw.100576
URI: http://hdl.handle.net/10138/334364
Abstract: Virtuaaliteknologialla voidaan rakentaa museoon kokemus kadonneesta fyysisestä menneisyydestä ja antaa nykyihmisille mahdollisuus aistia kadonnutta historiaa ja kulttuuriperintöä. Teknologia tehostaa historiallisen kulttuuriperinnön ja siitä lähteiden varassa tehtyjen tulkintojen saavutettavuutta. Virtuaali­ historia eroaa kirjallisesta historiasta ja perinteisistä museotuotannoista erityisesti siinä, että virtuaali­ teknologialla toteutettu menneisyyden uudelleentulkinta vaatii tutkijoiden ja virtuaaliteknologian am­ mattilaisten saumatonta yhteistyötä. Merikeskus Vellamossa Kotkassa avautui kesällä 2020 näyttely Kohtalona Ruotsinsalmi, joka avaa Kustaan sodan (1788–1790) kulkua merellä ja seurauksia ranni­ kolla sekä esittää Ruotsinsalmen toisen meritaistelun monimediaisesti. Yksi näistä on peliteknologialla toteutettu Savua aalloilla ­elämys, jossa sodan päättänyt Ruotsinsalmen toinen meritaistelu tuodaan museokävijän nähtäville virtuaalisesti. Elämystä varten tehtiin merkittävä määrä historiantutkimusta, jotta saaristolaivastojen alukset ja miehistöt voitiin rakentaa digitaalisesti uudelleen tulkittuina. Täs­ sä katsauksessa esittelen Ruotsin ja Venäjän Itämerellä 1700­luvun lopussa toimineiden saaristo­ laivastojen alusten digitaalista mallintamista, siihen liittyviä tiedollisia ongelmia ja sitä käsittelevää virtuaalitodellisuushanketta.
Subject: 615 Historia ja arkeologia
museot
kulttuuriperintö
Merisodankäynti
Ruotsinsalmi
meriarkeologia
merihistoria
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
100576_Artikkelin_teksti_179174_1_10_20201222.pdf 4.505Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record