Viileä järki, innostuksen aate

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/334433
Title: Viileä järki, innostuksen aate
Alternative title: Konkreettiset utopiat paikkaperustaisen politiikan edistäjinä
Author: Katajamäki, Hannu
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2021-09-17
Language: fi
Belongs to series: Julkaisuja 38
ISBN: 978-951-51-7328-7 (pdf)
ISSN: 1796-0657 (pdf)
URI: http://hdl.handle.net/10138/334433
Abstract: Olen paikallisuuden tutkija. Metodini on olla mukana käynnistämässä paikkaperustaisia kokeiluja, tutkia niitä ja tehdä tutkimusten perusteella toimenpide-ehdotuksia. Saksalaisen filolosofin Ernst Blochin hengessä kutsun hankkeita konkreettisiksi utopioiksi. Niiden todeksi tekemisessä on tähdellistä maksimoida yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Mottoni on ”Tutki ja vaikuta”. Yhteiskunnan uudistamisessa alhaalta ylöspäin näkökulma on perustavanlaatuisen tärkeä, koska on turvattava hyvän elämän edellytykset kansalaisten arjen ympäristöissä. Jos yhteiskunta vetäytyy paikallisyhteisöistä, niiden kehitysedellytykset heikkenevät. Jos yhteiskunnan pienyksiköt halvaannutetaan, yhteiskunta halvaantuu. Tästä näkemyksestä ponnistaa paikkaperustainen politiikka. Paikkaperustaiseen politiikkaan perustuvat konkreetiset utopiat edellyttävät hallinnon, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten syvähenkiseen luottamukseen perustuvaa yhteistyötä, yhdistävää sosiaalista pääomaa.Tutkimissani hankkeissa on kuitenkin usein ilmennyt, että helposti ajaudutaan reviirinvartiointiin. Ylimpänä pyrkimyksenä on yhteisen hyvän tavoittelemisen sijasta oman organisaation etujen kovakalloinen turvaaminen. Olen ollut eläkkeellä viisi vuotta. Minulla on pitkä perspektiivi taaksepäin. Olen työskennellyt useiden konkreettisten utopioiden parissa. Esittelen niistä tärkeimmät.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Julkaisuja38.pdf 1.455Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record