Veni, vidi, cecidi : pään ja kaulan alueen vammat sähköpotkulautaonnettomuuksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109223744
Title: Veni, vidi, cecidi : pään ja kaulan alueen vammat sähköpotkulautaonnettomuuksissa
Author: Rantala, Päivi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109223744
http://hdl.handle.net/10138/334525
Thesis level: master's thesis
Degree program: Hammaslääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Dentistry
Utbildningsprogrammet i odontologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Sähköpotkulaudat ilmaantuivat Helsingin katukuvaan kesällä 2019. Vuokraajayritysten vastuulla on ohjeistaa käyttäjät, ja esimerkiksi kypärän käyttöä ei valvota. Laitteen maksiminopeus on 20-25 km/h ja käyttäjän tulee olla 18 -vuotias. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sähköpotkulautatapaturmien seurauksena syntyneiden vammojen yleisyyttä ja vakavuutta. Tarkoituksena oli selvittää vammamekanismeja, onnettomuuksiin johtaneita taustatekijöitä, kuten alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista, sekä selvittää potilaiden ikä- ja sukupuoliprofiilia ja kypärän käyttöä, sekä leikkaus- ja sairaalahoidon tarvetta. Tutkimuksen potilasaineisto poimittiin vuonna 2019 Töölön sairaalassa päivystysarviossa käyneiden niiden potilaiden joukosta, joille on kirjattu ajoneuvotapaturmakoodi eli ICD-koodi V01-V99. Tutkimukseen otettiin sähköpotkulautaonnettomuuden vuoksi tapaturma-asemalla arvioidut potilaat. Ajanjaksolla arvioitiin 52 potilasta sähköpotkulautaonnettomuuden vuoksi. Näistä potilaista 25:llä todettiin pään- ja kaulan alueen vamma (48 %). Pään- ja kaulan alueen vammat jakautuivat siten, että naisilla niitä todettiin 51,9 %:lla ja miehillä 48,0 %:lla. Kasvo- ja/tai kallonmurtumia oli 16 potilaalla (30,7 %). Kasvomurtumia todettiin 14 potilaalla, ja kallonmurtumia viidellä (26,9 % ja 9,6 % koko potilasaineistosta). Hammasvammoja oli 11 potilaalla (21,2 %). Kaikkiaan 15 potilasta päätyi leikkaushoitoon (28,8 %). Tutkimuspotilaista onnettomuushetkellä käytti kypärää 2 potilasta eli 3,8 %, molemmat olivat naisia. Kypärää ei käyttänyt 7 potilasta ja 43:n (82,6 %) kohdalla asiasta ei ollut kirjattu tietoa potilasteksteihin. Potilaista päihtyneitä oli 26 kpl eli 50 %. Naisista alkoholin vaikutuksen alaisena oli onnettomuushetkellä 13 potilasta eli 48,1 % ja miehistä 13 potilasta eli 52 %. Tutkimustulosten valossa voidaan todeta, alkoholinkäyttö yhdessä kypärän vähäisen käytön kanssa altistaa sähköpotkulaudan käyttäjät onnettomuuksille, ja niiden yhteydessä erityisesti vakavammille pään- ja kasvojen alueen vammoille sekä yläraajamurtumille.
Subject: Electric scooter
alcohol
head and neck injury


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record