Veni, vidi, cecidi : pään ja kaulan alueen vammat sähköpotkulautaonnettomuuksissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Rantala, Päivi
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202109223744
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334525
dc.description.abstract Sähköpotkulaudat ilmaantuivat Helsingin katukuvaan kesällä 2019. Vuokraajayritysten vastuulla on ohjeistaa käyttäjät, ja esimerkiksi kypärän käyttöä ei valvota. Laitteen maksiminopeus on 20-25 km/h ja käyttäjän tulee olla 18 -vuotias. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sähköpotkulautatapaturmien seurauksena syntyneiden vammojen yleisyyttä ja vakavuutta. Tarkoituksena oli selvittää vammamekanismeja, onnettomuuksiin johtaneita taustatekijöitä, kuten alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista, sekä selvittää potilaiden ikä- ja sukupuoliprofiilia ja kypärän käyttöä, sekä leikkaus- ja sairaalahoidon tarvetta. Tutkimuksen potilasaineisto poimittiin vuonna 2019 Töölön sairaalassa päivystysarviossa käyneiden niiden potilaiden joukosta, joille on kirjattu ajoneuvotapaturmakoodi eli ICD-koodi V01-V99. Tutkimukseen otettiin sähköpotkulautaonnettomuuden vuoksi tapaturma-asemalla arvioidut potilaat. Ajanjaksolla arvioitiin 52 potilasta sähköpotkulautaonnettomuuden vuoksi. Näistä potilaista 25:llä todettiin pään- ja kaulan alueen vamma (48 %). Pään- ja kaulan alueen vammat jakautuivat siten, että naisilla niitä todettiin 51,9 %:lla ja miehillä 48,0 %:lla. Kasvo- ja/tai kallonmurtumia oli 16 potilaalla (30,7 %). Kasvomurtumia todettiin 14 potilaalla, ja kallonmurtumia viidellä (26,9 % ja 9,6 % koko potilasaineistosta). Hammasvammoja oli 11 potilaalla (21,2 %). Kaikkiaan 15 potilasta päätyi leikkaushoitoon (28,8 %). Tutkimuspotilaista onnettomuushetkellä käytti kypärää 2 potilasta eli 3,8 %, molemmat olivat naisia. Kypärää ei käyttänyt 7 potilasta ja 43:n (82,6 %) kohdalla asiasta ei ollut kirjattu tietoa potilasteksteihin. Potilaista päihtyneitä oli 26 kpl eli 50 %. Naisista alkoholin vaikutuksen alaisena oli onnettomuushetkellä 13 potilasta eli 48,1 % ja miehistä 13 potilasta eli 52 %. Tutkimustulosten valossa voidaan todeta, alkoholinkäyttö yhdessä kypärän vähäisen käytön kanssa altistaa sähköpotkulaudan käyttäjät onnettomuuksille, ja niiden yhteydessä erityisesti vakavammille pään- ja kasvojen alueen vammoille sekä yläraajamurtumille. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Electric scooter
dc.subject alcohol
dc.subject head and neck injury
dc.subject.mesh Electric scooter und
dc.title Veni, vidi, cecidi : pään ja kaulan alueen vammat sähköpotkulautaonnettomuuksissa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202109223744
dc.subject.specialization ei opintosuuntaa fi
dc.subject.specialization no specialization en
dc.subject.specialization ingen studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Hammaslääketieteen koulutusohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Degree Programme in Dentistry en
dc.subject.degreeprogram Utbildningsprogrammet i odontologi sv

Files in this item

Files Size Format View
Paivi_Rantala_tutkielma_2021.pdf 251.4Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record