Heikennyksen ja hyvityksen arviointi ekologisessa kompensaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5427-0 http://hdl.handle.net/10138/334544

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_39_2021_Ekologiset-kompensaatiot.pdf 19.37Mb PDF View/Open
Title: Heikennyksen ja hyvityksen arviointi ekologisessa kompensaatiossa
Author: Kujala, Heini; Halme, Panu; Pekkonen, Minna; Ryttäri, Terhi; Raunio, Anne; Kullberg, Peter; Koljonen, Saija; Kostamo, Kirsi; Keränen, Inka
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2021
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2021
ISBN: 978-952-11-5427-0
ISSN: 1796-1726
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5427-0
http://hdl.handle.net/10138/334544
Abstract: Luontokadon hillitsemiseksi eliölajien ja luontotyyppien uhanalaistumiskehitys on saatava pysäytettyä. Vastuuta luonnon monimuotoisuutta heikentävien toimien lieventämisestä ja korjaamisesta ollaan enenevässä määrin siirtämässä heikennysten aiheuttajille. Ekologinen kompensaatio voi tukea luontokadon hillitsemisen tavoitetta. Kompensaatiossa esimerkiksi rakentamis- tai kaivoshankeen aiheuttama luontoarvojen heikennys hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta muualla. Tähän julkaisuun on koottu luonnonsuojelulain uudistustyön tueksi kootun asiantuntijaryhmän ehdotuksia siitä, mitä ekologisen kompensaation toteutuksessa tulee ottaa huomioon, jotta se tukisi monimuotoisuustavoitteiden saavuttamista ja vähentäisi lajien ja luontotyyppien uhanalaistumista. Asiantuntijaryhmän ehdotukset perustuvat ekologisiin ja luonnonsuojelubiologisiin lähtökohtiin. Raportissa käydään läpi ehdotuksia siitä, mitä luontoarvoja kompensaatio voisi koskea, miten heikennyksen ja hyvityksen luontoarvovastaavuutta tulisi arvioida, miten hyvitys tulisi tuottaa sekä miten hyvityksen tulisi sijoittua paikallisesti ja ajallisesti suhteessa menetettyihin luontoarvoihin. Lisäksi annetaan suosituksia Suomessa toteutettavien ekologisten kompensaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen.
Subject (yso): luonnonsuojelu
lajit
luonnon monimuotoisuus
luontotyypit
uhanalaisuus
ekologinen kompensaatio
luonnonsuojelulaki
luontokatoekologinen kompensaatio
luonnonsuojelulaki
luontokato


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record