Heikennyksen ja hyvityksen arviointi ekologisessa kompensaatiossa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5427-0 http://hdl.handle.net/10138/334544

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
SYKEra_39_2021_Ekologiset-kompensaatiot.pdf 19.37Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Heikennyksen ja hyvityksen arviointi ekologisessa kompensaatiossa
Författare: Kujala, Heini; Halme, Panu; Pekkonen, Minna; Ryttäri, Terhi; Raunio, Anne; Kullberg, Peter; Koljonen, Saija; Kostamo, Kirsi; Keränen, Inka
Utgivare: Suomen ympäristökeskus
Datum: 2021
Språk: fi
Tillhör serie: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2021
ISBN: 978-952-11-5427-0
ISSN: 1796-1726
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5427-0
http://hdl.handle.net/10138/334544
Abstrakt: Luontokadon hillitsemiseksi eliölajien ja luontotyyppien uhanalaistumiskehitys on saatava pysäytettyä. Vastuuta luonnon monimuotoisuutta heikentävien toimien lieventämisestä ja korjaamisesta ollaan enenevässä määrin siirtämässä heikennysten aiheuttajille. Ekologinen kompensaatio voi tukea luontokadon hillitsemisen tavoitetta. Kompensaatiossa esimerkiksi rakentamis- tai kaivoshankeen aiheuttama luontoarvojen heikennys hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta muualla. Tähän julkaisuun on koottu luonnonsuojelulain uudistustyön tueksi kootun asiantuntijaryhmän ehdotuksia siitä, mitä ekologisen kompensaation toteutuksessa tulee ottaa huomioon, jotta se tukisi monimuotoisuustavoitteiden saavuttamista ja vähentäisi lajien ja luontotyyppien uhanalaistumista. Asiantuntijaryhmän ehdotukset perustuvat ekologisiin ja luonnonsuojelubiologisiin lähtökohtiin. Raportissa käydään läpi ehdotuksia siitä, mitä luontoarvoja kompensaatio voisi koskea, miten heikennyksen ja hyvityksen luontoarvovastaavuutta tulisi arvioida, miten hyvitys tulisi tuottaa sekä miten hyvityksen tulisi sijoittua paikallisesti ja ajallisesti suhteessa menetettyihin luontoarvoihin. Lisäksi annetaan suosituksia Suomessa toteutettavien ekologisten kompensaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen.


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post