Heikennyksen ja hyvityksen arviointi ekologisessa kompensaatiossa

Show simple item record

dc.contributor.author Kujala, Heini
dc.contributor.author Halme, Panu
dc.contributor.author Pekkonen, Minna
dc.contributor.author Ryttäri, Terhi
dc.contributor.author Raunio, Anne
dc.contributor.author Kullberg, Peter
dc.contributor.author Koljonen, Saija
dc.contributor.author Kostamo, Kirsi
dc.contributor.author Keränen, Inka
dc.date.accessioned 2021-09-22T13:19:12Z
dc.date.available 2021-09-22T13:19:12Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-952-11-5427-0
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334544
dc.description.abstract Luontokadon hillitsemiseksi eliölajien ja luontotyyppien uhanalaistumiskehitys on saatava pysäytettyä. Vastuuta luonnon monimuotoisuutta heikentävien toimien lieventämisestä ja korjaamisesta ollaan enenevässä määrin siirtämässä heikennysten aiheuttajille. Ekologinen kompensaatio voi tukea luontokadon hillitsemisen tavoitetta. Kompensaatiossa esimerkiksi rakentamis- tai kaivoshankeen aiheuttama luontoarvojen heikennys hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta muualla. Tähän julkaisuun on koottu luonnonsuojelulain uudistustyön tueksi kootun asiantuntijaryhmän ehdotuksia siitä, mitä ekologisen kompensaation toteutuksessa tulee ottaa huomioon, jotta se tukisi monimuotoisuustavoitteiden saavuttamista ja vähentäisi lajien ja luontotyyppien uhanalaistumista. Asiantuntijaryhmän ehdotukset perustuvat ekologisiin ja luonnonsuojelubiologisiin lähtökohtiin. Raportissa käydään läpi ehdotuksia siitä, mitä luontoarvoja kompensaatio voisi koskea, miten heikennyksen ja hyvityksen luontoarvovastaavuutta tulisi arvioida, miten hyvitys tulisi tuottaa sekä miten hyvityksen tulisi sijoittua paikallisesti ja ajallisesti suhteessa menetettyihin luontoarvoihin. Lisäksi annetaan suosituksia Suomessa toteutettavien ekologisten kompensaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2021 fi
dc.title Heikennyksen ja hyvityksen arviointi ekologisessa kompensaatiossa fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-11-5427-0

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_39_2021_Ekologiset-kompensaatiot.pdf 19.37Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record