Materialisoitu vertaispalaute käsityötieteen opinnoissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/334545

Citation

Lahti , H & Fernström , P 2021 , Materialisoitu vertaispalaute käsityötieteen opinnoissa . julkaisussa E Luukka , A Palomäki , L Pihkala-Posti & J Hanska (toim) , Opetuksen ja oppimisen ytimessä . Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja , Nro 19 , Suomen ainedidaktinen tutkimusseura , [Helsinki] , Sivut 252-277 . < http://hdl.handle.net/10138/333969 >

Title: Materialisoitu vertaispalaute käsityötieteen opinnoissa
Author: Lahti, Henna; Fernström, Päivi
Other contributor: Luukka, Emilia
Palomäki, Annika
Pihkala-Posti, Laura
Hanska, Jussi
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Design oppiminen, tekijäkulttuuri ja teknologia (MaDe)
Maker@STEAM
Publisher: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura
Date: 2021
Language: fin
Number of pages: 26
Belongs to series: Opetuksen ja oppimisen ytimessä
Belongs to series: Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja
ISBN: 978-952-5993-32-5
ISSN: 1799-9596
URI: http://hdl.handle.net/10138/334545
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja kehittää käsityönopettajan maiste-riopintoihin liittyvää Materialisointi käsityötieteessä -opintojaksoa, jossa opis-kelijat (n=22) tutustuivat uudenlaiseen tapaan syventää tieteellistä ajatteluaan materialisoinnin kautta. Ideoimme kurssille teoreettisiin ajatuskarttoihin ja vertaispalautteeseen liittyvän opetuskerran, jossa yhdistyi käsitteellisen ja ma-teriaalisen artefaktin vuoropuhelu. Videokuvatut vertaispalautteet koostuivat sekä sanallisesta että materiaalisesta osuudesta. Videoaineiston fenomeno-grafisen analyysin avulla muodostettiin käsityöpainotteisen vertaispalaut-teen neljä erilaista merkitystä: mukautuminen, muuntaminen, kokeileminen ja kartuttaminen. Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että materialisoitu vertaispalaute tuki merkittävästi opintojakson tavoitteita ja tarjoaa jatkossa opiskelijoille ja opettajille uudenlaisen pedagogisen mallin yhteisölliseen oppi-miseen ja (käsityö)tieteen materialisointiin.
Subject: 516 Kasvatustieteet
fenomenografia
käsityötiede
materialisointi
transmeditaatio
vertaispalaute
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lahti_Fernstrom.pdf 2.347Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record