Materialisoitu vertaispalaute käsityötieteen opinnoissa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/334545

Lähdeviite

Lahti , H & Fernström , P 2021 , Materialisoitu vertaispalaute käsityötieteen opinnoissa . julkaisussa E Luukka , A Palomäki , L Pihkala-Posti & J Hanska (toim) , Opetuksen ja oppimisen ytimessä . Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja , Nro 19 , Suomen ainedidaktinen tutkimusseura , [Helsinki] , Sivut 252-277 . < http://hdl.handle.net/10138/333969 >

Julkaisun nimi: Materialisoitu vertaispalaute käsityötieteen opinnoissa
Tekijä: Lahti, Henna; Fernström, Päivi
Muu tekijä: Luukka, Emilia
Palomäki, Annika
Pihkala-Posti, Laura
Hanska, Jussi
Tekijän organisaatio: Kasvatustieteiden osasto
Design oppiminen, tekijäkulttuuri ja teknologia (MaDe)
Maker@STEAM
Julkaisija: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura
Päiväys: 2021
Kieli: fin
Sivumäärä: 26
Kuuluu julkaisusarjaan: Opetuksen ja oppimisen ytimessä
Kuuluu julkaisusarjaan: Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja
ISBN: 978-952-5993-32-5
ISSN: 1799-9596
URI: http://hdl.handle.net/10138/334545
Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja kehittää käsityönopettajan maiste-riopintoihin liittyvää Materialisointi käsityötieteessä -opintojaksoa, jossa opis-kelijat (n=22) tutustuivat uudenlaiseen tapaan syventää tieteellistä ajatteluaan materialisoinnin kautta. Ideoimme kurssille teoreettisiin ajatuskarttoihin ja vertaispalautteeseen liittyvän opetuskerran, jossa yhdistyi käsitteellisen ja ma-teriaalisen artefaktin vuoropuhelu. Videokuvatut vertaispalautteet koostuivat sekä sanallisesta että materiaalisesta osuudesta. Videoaineiston fenomeno-grafisen analyysin avulla muodostettiin käsityöpainotteisen vertaispalaut-teen neljä erilaista merkitystä: mukautuminen, muuntaminen, kokeileminen ja kartuttaminen. Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että materialisoitu vertaispalaute tuki merkittävästi opintojakson tavoitteita ja tarjoaa jatkossa opiskelijoille ja opettajille uudenlaisen pedagogisen mallin yhteisölliseen oppi-miseen ja (käsityö)tieteen materialisointiin.
Avainsanat: 516 Kasvatustieteet
fenomenografia
käsityötiede
materialisointi
transmeditaatio
vertaispalaute
Vertaisarvioitu: Kyllä
Pääsyrajoitteet: openAccess
Rinnakkaistallennettu versio: publishedVersion


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Lahti_Fernstrom.pdf 2.347MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot