Materialisoitu vertaispalaute käsityötieteen opinnoissa

Show simple item record

dc.contributor.author Lahti, Henna
dc.contributor.author Fernström, Päivi
dc.contributor.editor Luukka, Emilia
dc.contributor.editor Palomäki, Annika
dc.contributor.editor Pihkala-Posti, Laura
dc.contributor.editor Hanska, Jussi
dc.date.accessioned 2021-09-22T14:21:02Z
dc.date.available 2021-09-22T14:21:02Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Lahti , H & Fernström , P 2021 , Materialisoitu vertaispalaute käsityötieteen opinnoissa . julkaisussa E Luukka , A Palomäki , L Pihkala-Posti & J Hanska (toim) , Opetuksen ja oppimisen ytimessä . Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja , Nro 19 , Suomen ainedidaktinen tutkimusseura , [Helsinki] , Sivut 252-277 . < http://hdl.handle.net/10138/333969 >
dc.identifier.other PURE: 168671917
dc.identifier.other PURE UUID: 3aa85053-f6f6-4413-9c85-800e0215099d
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-9242-3339/work/100389914
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-0659-794X/work/100389942
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334545
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja kehittää käsityönopettajan maiste-riopintoihin liittyvää Materialisointi käsityötieteessä -opintojaksoa, jossa opis-kelijat (n=22) tutustuivat uudenlaiseen tapaan syventää tieteellistä ajatteluaan materialisoinnin kautta. Ideoimme kurssille teoreettisiin ajatuskarttoihin ja vertaispalautteeseen liittyvän opetuskerran, jossa yhdistyi käsitteellisen ja ma-teriaalisen artefaktin vuoropuhelu. Videokuvatut vertaispalautteet koostuivat sekä sanallisesta että materiaalisesta osuudesta. Videoaineiston fenomeno-grafisen analyysin avulla muodostettiin käsityöpainotteisen vertaispalaut-teen neljä erilaista merkitystä: mukautuminen, muuntaminen, kokeileminen ja kartuttaminen. Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että materialisoitu vertaispalaute tuki merkittävästi opintojakson tavoitteita ja tarjoaa jatkossa opiskelijoille ja opettajille uudenlaisen pedagogisen mallin yhteisölliseen oppi-miseen ja (käsityö)tieteen materialisointiin. fi
dc.format.extent 26
dc.language.iso fin
dc.publisher Suomen ainedidaktinen tutkimusseura
dc.relation.ispartof Opetuksen ja oppimisen ytimessä
dc.relation.ispartofseries Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja
dc.relation.isversionof 978-952-5993-32-5
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 516 Kasvatustieteet
dc.subject fenomenografia
dc.subject käsityötiede
dc.subject materialisointi
dc.subject transmeditaatio
dc.subject vertaispalaute
dc.title Materialisoitu vertaispalaute käsityötieteen opinnoissa fi
dc.type Kirjan luku tai artikkeli
dc.contributor.organization Kasvatustieteiden osasto
dc.contributor.organization Design oppiminen, tekijäkulttuuri ja teknologia (MaDe)
dc.contributor.organization Maker@STEAM
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.relation.issn 1799-9596
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lahti_Fernstrom.pdf 2.347Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record