Studies on the Efficacy of Transcatheter Aortic Valve Replacement : Results from the FinnValve Registry

Show simple item record

dc.contributor.author Laakso, Teemu
dc.date.accessioned 2021-09-23T11:40:32Z
dc.date.available 2021-11-09
dc.date.available 2021-09-23T11:40:32Z
dc.date.issued 2021-11-19
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-7580-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334561
dc.description.abstract Aortic valve stenosis (AS) is the most prevalent valvular heart disease in the developing world and becomes more common due to ageing population and increased life expectancy. Severe symptomatic AS carries a dismal prognosis without operative treatment. Transcatheter aortic valve replacement (TAVR) has revolutionized the treatment of patients at high or prohibitive risk for surgical aortic valve replacement (SAVR). TAVR has been tested in randomized clinical trials which have shown superiority in comparison to medical treatment in inoperable patients, and comparable results in comparison to SAVR in intermediate- to high-risk patients. Recently, the ongoing clinical trials in low-risk patients have reported equivalent 2-year results after TAVR and SAVR. This thesis is based on five original articles from the FinnValve registry, which is is a nationwide registry including data on all patients who underwent TAVR or SAVR with a bioprosthesis for severe aortic stenosis from 2008 to 2017. The aim of this thesis was to investigate the efficacy of TAVR with a focus on important adverse effects. Study I examined the incidence of PVR and its impact on survival after TAVR and SAVR. In this study, both mild and moderate-to-severe PVR were associated with increased mortality in mid-term follow-up. Study II studied major vascular complications (MVC) after transfemoral TAVR. The rate of MVC declined significantly during the study period. Non-access-site related MVC increased mortality to threefold in 3-year follow-up. Access-site related MVC was associated with increased mortality if severe bleeding occurred. Study III investigated acute kidney injury (AKI) following TAVR and SAVR in patients without chronic kidney disease. In propensity score matched cohorts, the risk of AKI was significantly lower after TAVR. Mortality was significantly increased with increasing severity of AKI. Study IV examined the risk endocarditis after TAVR and SAVR. There was no difference in the risk of prosthetic valve endocarditis between TAVR and SAVR in mid-term follow-up. Study V assessed the efficacy of TAVR with newer generation prostheses in preventing 1-year mortality. The vast majority of patients underwent TAVR with acceptable risk in Finland. The accuracy of risk scores in estimating mortality risk were also investigated. In conclusion, TAVR has transformed the outlook for high-risk AS patients. Complication rates have decreased significantly with increased operator experience and better devices. Still, there are issues of concern and together with the lack of long-term valve durability data, TAVR is not yet the first choice in low-risk patients with longer life expectancy. en
dc.description.abstract Aorttastenoosi yleistyy väestön ikääntyessä ja eläessä pidempään. Vaikea-asteinen oireinen aorttastenoosi on huonoennusteinen sairaus. Katetriteitse asennettava aorttakeinoläppä (TAVI) on mullistanut korkean leikkausriskin potilaiden hoidon. Leikkaukseen soveltumattomilla potilailla TAVI on osoitettu paremmaksi kuin konservatiivinen hoito. TAVI-toimenpidettä on verrattu kirurgiseen aorttaläppäleikkaukseen useissa satunnaistetuissa tutkimuksissa. Tulokset ovat olleet verrattavissa kirurgiaan. Tämä väitöskirja koostuu viidestä tutkimusartikkelista, jotka ovat osa FinnValve-monikeskustutkimusta. FinnValve on kansallinen rekisteri, joka käsittää tiedot yliopistosairaaloissa aorttaläpän ahtauman vuoksi TAVI:lla tai kirurgisesti biologisella aorttakeinoläpällä hoidetuista potilaista vuosina 2008-2017. Väitöskirjan tavoitteena oli tutkia TAVI:n tehokkuutta keskittyen tärkeisiin haittavaikutuksiin. Osatyö I selvitti läppäkehikon ulkopuolisen vuodon (paravalvulaarivuodon) yleisyyttä ja vaikutusta ennusteeseen TAVI:n ja kirurgisen leikkauksen jälkeen. Tässä tutkimuksessa sekä lievä että keskivaikea paravalvulaarivuoto heikensivät TAVI-potilaiden ennustetta. Osatyö II tutki merkittävien verisuonikomplikaatioiden esiintyvyyttä ja niiden vaikutusta ennusteeseen reisivaltimon kautta tehdyissä TAVI-toimenpiteissä. Verisuonireitin sisäänmenokohtaan liittyvät komplikaatiot huononsivat ennustetta, jos niihin liittyi merkittävää verenvuotoa. Muualla kuin verisuonireitin sisäänmenokohdassa tapahtuvat verisuonikomplikaatiot lisäsivät kuolleisuutta kolminkertaiseksi. Osatyö III vertaili akuutin munuaisvaurion esiintyvyyttä ja vaikutusta ennusteeseen TAVI:n ja kirurgisen aorttaläppäleikkauksen jälkeen. Akuutti munuaisvaurio oli merkittävästi harvinaisempi TAVI:n jälkeen. Kuolleisuus lisääntyi huomattavasti munuaisvaurion vaikeusasteen lisääntyessä. Osatyö IV tarkasteli läppätulehduksen (endokardiitti) esiintyvyyttä TAVI:n ja kirurgisen aorttaläppäleikkauksen jälkeen. Endokardiitin riski ei eronnut ryhmien välillä. Osatyö V arvioi uudemman polven katetriläppien tehokkuutta varhaisen kuoleman estämisessä. Valtaosa potilaista katetriläppä asennettiin hyväksyttävällä riskillä. Osatyössä arvioitiin myös riskilaskureiden toimivuutta kuolemanriskin ennustamisessa. Yhteenvetona TAVI on mullistanut aorttaläppäahtaumaa sairastavien potilaiden hoidon. Komplikaatiot vähenivät seurannassa lisääntyneen kokemuksen ja kehittyneen teknologian myötä. Pitkäaikaistulosten puuttuessa kirurginen aorttaläppäleikkaus on edelleen ensisijainen hoitomuoto nuoremmilla matalamman leikkausriskin potilailla. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-7579-3
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2021
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject lääketiede
dc.title Studies on the Efficacy of Transcatheter Aortic Valve Replacement : Results from the FinnValve Registry en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Raivio, Peter
dc.ths Laine, Mika
dc.opn Kervinen, Kari
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Medicine, Heart and Lung Centre en
dc.contributor.organization Doctoral Program in Clinical Research en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Kliininen tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, medicinska fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i klinisk forskning sv
dc.type.okm 3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet fi
dc.type.okm 3121 Allmänmedicin, inre medicin och annan klinisk medicin sv
dc.type.okm 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine en
dc.type.okm 3126 Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia fi
dc.type.okm 3126 Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi sv
dc.type.okm 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology en
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
laakso_teemu_dissertation_2021.pdf 2.461Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record