Ilmastoystävälliset ammattikeittiöt – keinoina energiatehokkuusparannukset ja luonnolliset kylmäaineet

Show simple item record

dc.contributor.author Kahrola, Ari
dc.contributor.author Reinikainen, Tapio
dc.contributor.author Johansson, Annika
dc.contributor.author Finel, Nufar
dc.date.accessioned 2021-09-24T03:39:18Z
dc.date.available 2021-09-24T03:39:18Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-952-11-5428-7
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334581
dc.description.abstract Selvityksessä tarkastellaan teknologioita ja ratkaisuja, joiden avulla ammattikeittiöiden ilmastoystävällisyyttä voidaan parantaa. Muutoksen peruselementtejä ovat energiatehokkuusparannukset ja matalan ilmastonlämmityspotentiaalin (GWP) kylmäaineisiin siirtyminen. Energiatehokkuusparannukset kohdistuvat sekä valittaviin laitteisiin että koko talotekniikkaan liittyvään suunnitteluun ja toteutukseen. Luonnollisia kylmäaineita, kuten hiilivetyjä, ammoniakkia ja hiilidioksidia tulisi suosia aina kun mahdollista. Työssä laadittiin katsaukset liittyen: i) kylmäaineita ja energiatehokkuutta koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, kotimaiseen ja EU-lainsäädäntöön sekä standardeihin, ii) energiatehokkuusmurrosta tukeviin teknologioihin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, ja iii) uusien teknologioiden integroimiseen talotekniseen suunnitteluun. Lisäksi haastateltiin asiantuntijoita kolmesta suurimmasta Suomessa toimivasta talotekniikkayrityksestä. Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää lämmöntalteenoton (LTO) ja hyödyntämisen mahdollisuuksia tyypillisissä ammattikeittiöissä. Haastatteluissa käytiin läpi sitä, miten lämmöntalteenottoa ja hukkalämmön hyödyntämistä toteutetaan tällä hetkellä uudiskohteissa ja toisaalta myös saneerauskohteissa. Samalla kerättiin palautetta nykyisten ratkaisujen toimivuudesta ja etsittiin ideoita lämmön talteenoton tehostamiseksi. Suosituksissa tärkeimmiksi nousivat i) kokonaisvaltainen energiatekniikan suunnittelu ammattikeittiökohteissa, ii) ammattikeittiösuunnittelun integroiminen talotekniikan suunnitteluun ja käyttöön, iii) oleellisena osana kokonaisratkaisua waterloop-, eli nestelauhdutteinen järjestelmä, joka tekee mahdolliseksi ammattikylmälaitteiden tuottaman lämmön kierrättämisen kiinteistön tarpeisiin, ja iv) luonnollisten kylmäaineiden käyttö niissä kohteissa, joihin markkinoilta löytyy sopivia laitteistoja. Lisätietoa tarvitaan ehdotettujen ratkaisujen ja teknologioiden energiansäästö- ja ilmastohyötyjen suuruudesta, ja varsinkin lisähyödyistä niissä ratkaisuissa, joissa matalan GWPn kylmäaineilla toimivat kylmälaitteet liitetään vesikiertoiseen lämmöntalteenottojärjestelmään ja hukkalämpö otetaan talteen koko kiinteistön hyödyksi. Erityisesti ratkaisujen ja teknologioiden integroiminen taloteknisiin suunnitteluratkaisuihin sekä uudiskohteissa että vanhojen kiinteistöjen kunnostushankkeissa vaatii lisätietoa. Sitä saisi parhaiten pilottihankkeilla, joissa kohteina olisivat hyvin mittaroidut uudiskohteet ja kunnostuskohteet. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 40/2021 fi
dc.subject luonnolliset kylmäaineet
dc.title Ilmastoystävälliset ammattikeittiöt – keinoina energiatehokkuusparannukset ja luonnolliset kylmäaineet fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-11-5428-7
dc.subject.yso lainsäädäntö
dc.subject.yso talotekniikka
dc.subject.yso standardit
dc.subject.yso energiatehokkuus
dc.subject.yso ilmastovaikutukset
dc.subject.yso päästöt
dc.subject.yso kasvihuonekaasut
dc.subject.yso kansainväliset sopimukset
dc.subject.yso kylmälaitteet
dc.subject.yso lämmön talteenotto
dc.subject.yso ammattikeittiöt
dc.subject.yso hukkalämpö

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_40_2021_ ... lliset-ammattikeittiot.pdf 3.225Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record