Ketamine for postoperative pain in adults

Show simple item record

dc.contributor.author Brinck, Elina
dc.date.accessioned 2021-09-27T11:41:27Z
dc.date.available 2021-10-06
dc.date.available 2021-09-27T11:41:27Z
dc.date.issued 2021-10-16
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-7530-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/334635
dc.description.abstract Suboptimal postoperative pain management increases complication rates and health care costs, and is a risk factor for chronic postoperative pain. Opioids have been the pharmacological cornerstone in postoperative pain management but adverse effects may limit their use. Multimodal analgesia combines different pain treatment modalities, aiming to reduce pain intensity, decrease opioid consumption and opioid-related adverse effects. Low-dose ketamine modulates molecular and cellular mechanisms behind pain and mitigates the development of opioid tolerance. The optimal dosing regimen of ketamine, and timing of dosing have not been established. The aim of the research was to evaluate the efficacy and tolerability of perioperative intravenous (IV) ketamine in adult patients when used for adjunct analgesia. The thesis constitutes of a Cochrane review (130 RCTs, 8341 patients) and two prospective, randomized, placebo-controlled and double- blinded clinical trials on adult patients undergoing spinal fusion surgery (198 patients and 100 patients, respectively). The RCTs compared two different intraperative IV infusions of S- ketamine with placebo and three different doses of S-ketamine added to an IV oxycodone patient-controlled analgesia (PCA). Perioperative IV ketamine reduced postoperative opioid consumption over 24 h and 48 h by 19%. With two different doses of intraoperative IV S-ketamine in lumbar fusion surgery, differences with placebo in 48 h oxycodone consumption were not significant. S-ketamine added to oxycodone IV-PCA in a ratio 0.75:1 reduced oxycodone need by 25% 24 h postoperatively. Postoperative pain intensity after perioperative IV ketamine administration was approximately 20% lower bot at rest and during movement. The degree of pain relief was greater following thoracic, major orthopedic, and major abdominal surgery. Both intraoperative S-ketamine infusions decreased pain scores significantly only at 4th postoperative hour after lumbar fusion surgery. A significant beneficial effect in mean change in pain intensity during the first 24 h after lumbar fusion surgery was achieved when the S-ketamine:oxycodone ratio in an IV-PCA was 0.75:1. All studies showed that perioperative IV ketamine and S-ketamine did not induce significant CNS adverse events. Approximately 5% of patients receiving perioperative IV ketamine experienced CNS adverse events, compared to 4% of controls. Perioperative IV ketamine reduced PONV from 27% with placebo to 23% with ketamine. Differences in the occurrence of PONV were nonsignificant in patients undergoing lumbar fusion surgery when S-ketamine was administered either as intraoperative infusions or as an adjunct with oxycodone IV-PCA. Conclusions: Ketamine and S-ketamine reduce postoperative pain intensity and opioid consumption especially in operations that are likely to induce more intense pain. Administration via IV-PCA in the postoperative period should be favoured over infusions after lumbar fusion surgery. Ketamine and S-ketamine cause negligible adverse events. en
dc.description.abstract Riittämätön kivunhoito leikkauksen jälkeen lisää haittatapahtumien esiintyvyyttä, viivästyttää potilaan kuntoutumista ja kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia. Huonosti hoidettu leikkauksenjälkeinen kipu on myös pitkittyneen kivun merkittävä riskitekijä. Välitön leikkauksenjälkeinen kivunhoito on perustunut pitkälti opioideihin. Opiodien käyttöön liittyy kuitenkin merkittäviä haittavaikutuksia, jotka voivat rajoittaa niistä saatavaa hyötyä. Multimodaalinen kivunhoito yhdistää erilaisia kivunhoidon keinoja. Käytännössä multimodaalisen kivunhoidon tavoite on vähentää leikkauksenjälkeisen kivun voimakkuutta, vähentää opioidinkulutusta ja opioideihin liittyvien haittavaikutusten esiintymistä, nopeuttaa toipumista sekä parantaa potilaan kokemusta kivunhoidosta. Ketamiini on N-metyyli-D-aspartaatti (NMDA) -reseptorin antagonisti. Sen on havaittu pienellä annoksella vaimentavan kivun synnyn, opioiditoleranssin ja opioidien aiheuttaman hyperalgesian taustalla olevia mekanismeja. Ketamiinia on tutkittu kivunhoidossa laajasti, mutta sen ihanteellinen annostelu ja annosteluajankohta ovat vielä vakiintumatta. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää perioperatiivisen (leikkauksen alussa, leikkauksenaikana, leikkauksen jälkeen annostellun) laskimonsisäisen ketamiinin tehoa leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa aikuisilla keskittyen erityisesti S-ketamiinin käyttöön lannerangan luudutusleikkauksen yhteydessä. Lisäksi halusimme selvittää, onko ketamiinin vaikutus annosriippuvainen, ja arvioida sen ihanteellista annosteluajankohtaa leikkauksenjälkeisen kivun hoidon kannalta. Lisäksi arvioimme pieniannoksisisen ketamiinin siedettävyyttä kivunhoidossa. Väitöskirja koostui Cochrane-kirjallisuuskatsauksesta meta-analyyseineen (osatyö I) sekä kahdesta prospektiivisesta, satunnaistetusta, kaksoissokkoutetusta, lumekontrolloidusta kliinisestä tutkimuksesta (osatyöt II ja III). Cochrane-katsauksen perusteella perioperatiivinen laskimonsisäinen ketamiini vähensi leikkauksenjälkeistä kipua ja opiodinkulutusta kohtalaisesti (noin 20 %). Ketamiinin vaikutus oli suurempi tilanteissa, joissa leikkauksenjälkeinen kipu oli kovaa. Kliinisten tutkimustemme perusteella leikkauksenaikainen S-ketamiini-infuusio ei tuonut merkittävää hyötyä lannerangan luudutusleikkauksen jälkeisen kivun hoidossa (osatyö II), mutta kun S-ketamiini annosteltiin yhdessä oksikodonin kanssa lannerangan luudutusleikkauksen jälkeen ns. kipupumpun kautta (opioid PCA; opioid patient-controlled analgesia; opiodien itseannostelu), S-ketamiinin kipua lieventävä ja oksikodonin kulutusta vähentävä vaikutus oli merkittävä 24 h kohdalla leikkauksen jälkeen (osatyö III). Sekä Cochrane-katsauksen että kliinisten tutkimusten tulosten perusteella ketamiinin ihanteellinen annosteluajankohta vaikuttaisi olevan leikkauksenjälkeisessä vaiheessa. Kliinisistä tutkimuksista saamiemme tulosten perusteella lannerangan luudutusleikkauksen jälkeisen kivun hoidossa tulisi suosia oksikodonin ja S-ketamiinin yhdistelmää PCA:n kautta annosteltuna (osatyöt II ja III). Oksikodonin ja ketamiinin ihanteellinen annostelusuhde vaikuttaisi olevan 1: 0.75 (osatyö III). Perioperatiivisesti annosteltu laskimonsisäinen ketamiini ei lisännyt keskushermostohaittavaikutusten esiintymistä. Leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun riski jopa väheni hieman. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-7529-8
dc.relation.isformatof Helsinki Finland: 2021
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject anestesiologia ja tehohoito
dc.title Ketamine for postoperative pain in adults en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Kontinen, Vesa
dc.ths Tarkkila, Pekka
dc.opn Stubhaug, Audun
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Medicine, Faculty of Medicine en
dc.contributor.organization Doctoral Program in Clinical Research en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Kliininen tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, medicinska fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i klinisk forskning sv
dc.type.okm 3126 Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia fi
dc.type.okm 3126 Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi sv
dc.type.okm 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology en
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
brinck_elina_dissertation_2021.pdf 12.66Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record