Interaktion och variation i pluricentriska språk : Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/335050

Citation

Norrby , C , Lindström , J , Nilsson , J & Wide , C 2021 , Interaktion och variation i pluricentriska språk : Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska . RJ:s skriftserie , vol. 21 , vol. 21 , Riksbankens Jubileumsfond , Stockholm .

Title: Interaktion och variation i pluricentriska språk : Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska
Alternative title: Interaction and variation in pluricentric languages : Patterns of communication in Sweden Swedish and Finland Swedish
Author: Norrby, Catrin; Lindström, Jan; Nilsson, Jenny; Wide, Camilla
Contributor organization: Finskugriska och nordiska avdelningen
Nordiska språk
Publisher: Riksbankens Jubileumsfond
Date: 2021-06-10
Language: swe
Number of pages: 160
Belongs to series: RJ:s skriftserie
ISBN: 978-91-7335-060-0
URI: http://hdl.handle.net/10138/335050
Abstract: Många av världens språk är pluricentriska. Sådana språk talas i mer än ett land som nationellt eller officiellt språk, antingen som enda språk med sådan status eller som ett av flera. Bara i Europa finns en rad pluricentriska språk, såsom engelska, franska, tyska och svenska. I den här boken står svenskan i Sverige och Finland i fokus. Pluricentriska språk har tilldragit sig en hel del internationellt forskningsintresse. Mycket uppmärksamhet har ägnats både åt språkens språkpolitiska villkor och åt de språkliga drag som kännetecknar olika nationella versioner (eller varieteter med en språkvetenskaplig term) av ett och samma språk. I det senare fallet dokumenteras främst språkets struktur, såsom skillnader i uttal, ordförråd och grammatik. Den dokumentationen har sedan kunnat ligga till grund för ordböcker, ordlistor och grammatikböcker som beskriver en viss nationell varietet av ett pluricentriskt språk. Däremot fanns tills nyligen mycket lite forskning om hur människor som talar samma språk men bor i olika länder faktiskt använder språket i konkreta samtal. Huruvida de kommunikativa mönstren är desamma eller skiljer sig åt över landsgränserna var alltså en obesvarad fråga vid starten för forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP) som pågick mellan 2013 och 2020. Programmets empiriska syfte var därför att bidra med ny kunskap om vad som är utmärkande för finlandssvenska respektive sverigesvenska samtal. Det empiriska materialet avgränsades till tre vanligt förekommande domäner (områden) i offentligheten: service, lärande och vård. Vi valde dessa domäner dels för att de är vanliga och många därför har egen erfarenhet av dem, dels för att vi antog att vi där skulle kunna se hur samhällets sociokulturella normer förstås och ”talas fram”. Att vi valde bort vardagliga samtal i privatsfären beror på att den större variationen där (till exempel ifråga om deltagare, sammanhang och samtalsämnen) försvårar jämförelser.Interaction and Variation in Pluricentric Languages (IVIP) is a research programme which was funded for eight years (2013–2020) by the Swedish research foundation Riksbankens Jubileumsfond for the Advancement of the Humanities and Social Sciences. The programme findings have, to date, resulted in some sixty publications; for details the reader is directed to the list of publications available at the IVIP homepage (https://www.su.se/svefler/ivip/publikationer-publications/publications-ivip-1.123078). The plan to investigate pluricentricity based on interactions in the national varieties of Swedish evolved partly from an earlier Australian research project on address practices in the pluricentric languages English, French, German and Swedish (Clyne/Norrby/Warren 2009), which had uncovered some interesting pragmatic differences between national varieties of these languages, and partly from the realisation that there was very little research on pluricentricity from an interactional perspective at the time. Accordingly, the main motivation of the research programme was to address this research gap and, more specifically, to contribute to the fuller description of the variation in communicative patterns between the two national varieties of Swedish based on comparable datasets. This book reports the project’s main findings concerning following areas of interest: greeting behavior, forms of address, presenting the reason-for-a-visit, directive actions, assessments, feedback, and thanking. Also topics such as embodiment, non-verbal resources and artefacts in interaction are discussed.
Subject: 6121 Språkvetenskaper
Pluricentric languages
Variational pragmatics
Interactional linguistics
Conversation Analysis
Sweden Swedish
Finland Swedish
sverigesvenska
finlandssvenska
social interaktion
samtalsanalys
interaktionell lingvistik
variationspragmatik
pragmatik
finlandssvenska
sverigesvenska
Peer reviewed: No
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Riksbankens_Jub ... skriftserie_nr_21_2021.pdf 6.246Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record