Metsäojitettujen soiden typpi- ja fosforikuormitus Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/335211

Citation

Nieminen , M , Sarkkola , S , Haahti , K , Sallantaus , T , Koskinen , M & Ojanen , P 2020 , ' Metsäojitettujen soiden typpi- ja fosforikuormitus Suomessa ' , Suo , Vuosikerta. 71 , Nro 1 , Sivut 1-13 . < http://www.suo.fi/pdf/article10398.pdf >

Title: Metsäojitettujen soiden typpi- ja fosforikuormitus Suomessa
Author: Nieminen, Mika; Sarkkola, Sakari; Haahti, Kersti; Sallantaus, Tapani; Koskinen, Markku; Ojanen, Paavo
Contributor organization: Maataloustieteiden osasto
Maaperä- ja ympäristötiede
Methane and nitrous oxide exchange of forests
Metsätieteiden osasto
Metsien ekologia ja käyttö
Date: 2020
Language: fin
Belongs to series: Suo
ISSN: 0039-5471
URI: http://hdl.handle.net/10138/335211
Abstract: Viime vuosina julkaistujen tutkimusten mukaan metsäojitettujen soiden vesistökuormituksen epäillään olevan moninkertaisesti aiemmin arvioitua suurempaa. Syynä tähän on se, että kuormitusta syntyy aiemmista käsityksistä poiketen silloinkin, kun ojitusalueilla ei ole vuosikausiin tehty mitään toimenpiteitä. Tässä työssä arvioitiin metsäojitusalueilta syntyvä vesistökuormitus ottamalla huomioon sekä tämä nykyisistä metsätaloustoimenpiteistä riippumaton ”ojituslisä” että kunnostusojituksen, lannoituksen ja hakkuiden aiheuttama kuormitus. Tehdyn arvion mukaan metsätaloudesta ojitetuilla soilla syntyy Suomessa vuosittain typpikuormitusta noin 8 500 Mg ja fosforikuormitusta 590 Mg. Kun ojituslisä otetaan huomioon, typpikuormitus on noin 18-kertainen ja fosforikuormitus 6–7-kertainen aiempiin vain eri toimenpiteiden kuormitukset huomioon ottaviin arvioihin verrattuna. Vesiensuojelun kannalta oleellista olisi selvittää, mitkä tekijät ojitusalueilla aiheuttavat ojituslisän muodossa tapahtuvaa pysyvää kuormitusta ja mitä tämän kuormituksen torjumiseksi on tehtävissä.
Subject: 4112 Metsätiede
1172 Ympäristötiede
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_sa
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suo71_1_Nieminen.pdf 764.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record