Huomioita EU:n elpymisvälineen oikeudellisesta tulkinnasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/335456

Citation

Raitio , J 2021 , ' Huomioita EU:n elpymisvälineen oikeudellisesta tulkinnasta ' , Defensor Legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja , Vuosikerta. 102 , Nro 3 , Sivut 688-696 .

Title: Huomioita EU:n elpymisvälineen oikeudellisesta tulkinnasta
Author: Raitio, Juha
Contributor organization: Oikeustieteellinen tiedekunta
Opettajien akatemia
Date: 2021-10-04
Language: fin
Number of pages: 9
Belongs to series: Defensor Legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja
ISSN: 0356-262X
URI: http://hdl.handle.net/10138/335456
Abstract: Artikkelissa keskitytään pohtimaan, mikä merkitys tulee antaa neuvoston oikeuspalveluiden 24.6.2020 antamalle EU:n elpymisvälineen oikeusperustaa koskevalle tulkinnalle. Asia on ollut sekä oikeudellisen että poliittisen debatin kohteena vuosien 2020 ja 2021 aikana, minkä vuoksi etenkin perustuslakivaliokunnan lausuntoihin kiinnitetään huomiota ja sen linjauksia arvioidaan suhteessa neuvoston oikeuspalveluiden lausuntoon. Artikkelissa pyritään edistämään oikeuspositivistista lähestymistapaa EU-oikeuden tulkintaan. Tältä osin artikkelissa hyödynnetään etenkin ns. Bielefeldin ryhmän tunnetuksi tekemiä argumenttityyppejä, joista kielellinen ja systeeminen tulkintamalli saa keskeisimmän merkityksen arvioitaessa EU:n elpymisvälineen oikeusperustaa. Tämän lisäksi luodaan katsaus EU-oikeudelle tyypilliseen teleologiseen tulkintaan, jonka voidaan myös havaita vaikuttaneen elpymisvälinettä puolustaviin perusteluihin. Teleologisen tulkinnan osalta merkittävänä voidaan pitää viittausta EU-oikeuden välittömän vaikutuksen periaatteen syntyhistoriaan, koska se ilmentää EU-oikeuden dynaamista luonnetta, minkä seurauksena EU:n tavoitteilla on keskeinen merkitys arvioitaessa EU:n toimien legitimiteettiä. Artikkelissa perustellaan, miksi EU:n elpymisväline voidaan toteuttaa nykyisen EU:n perussopimuksen antamin valtuuksin. Sen vuoksi artikkelissa problematisoidaan perustuslakivaliokunnan enemmistön keväällä 2021 omaksumaa tulkintaa, jonka mukaan EU:n elpymisvälinettä koskeva ehdotus merkitsee Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille.
Subject: 513 Oikeustiede
Peer reviewed: No
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: acceptedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
DL17621.pdf 242.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record