Kiinteiden kojeiden rakenne ja käyttö : kirjallisuuskatsaus ja potilastapaus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203903
Title: Kiinteiden kojeiden rakenne ja käyttö : kirjallisuuskatsaus ja potilastapaus
Author: Jansson, Sofia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203903
http://hdl.handle.net/10138/335476
Thesis level: master's thesis
Degree program: Hammaslääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Dentistry
Utbildningsprogrammet i odontologi
Specialisation: Ruotsinkielinen opintolinja
Study orientation in Swedish
Svenskspråkig studieinriktning
Abstract: Kiinteiden kojeiden kehitys alkoi Yhdysvalloissa 1900-luvun alkupuolella. Hampaaseen kiinnitettävän braketin, braketin uran läpi kulkevan kaarilangan, renkaiden ja niihin kiinnitettävien tuubien, sekä apuosien avulla, voidaan hampaita liikuttaa monessa eri suunnassa. Kiinteät kojeet ovat siksi monipuolisia ja laajalti käytettyjä erilaisten purentavirheiden hoidossa. Niiden käyttö vaatii kuitenkin hammaslääkäriltä paljon osaamista ja ymmärrystä oikean hoitotuloksen saavuttamiseksi. Suurin osa nykyisin käytettävistä braketeista on modernin ortodontian oppi-isänä tunnetun Edward H. Anglen kehittämään edgewise-braketin erilaisia muunnelmia. Syventävän tutkielman tavoitteena oli kirjallisuuskatsauksen sekä kliinisen potilastapauksen avulla perehtyä kiinteiden kojeiden käyttöön hampaiston oikomishoidossa. Kirjallisuuskatsauksessa keskityttiin erityisesti kiinteiden kojeiden komponentteihin ja niiden käyttöön hammaslääkärin toimesta. Lisäksi käsiteltiin kiinteiden kojeiden historiaa ja kehityskaarta. Tutkimusaineistona käytettiin ortodontian oppikirjallisuutta ja aiheista laadittuja tieteellisiä julkaisuja. Julkaisujen haussa käytettiin Medline -tietokannan Pubmed -käyttöliittymää. Tutkielman toinen osuus käsitteli 10-vuotiaan pojan oikomishoidon kulkua HUS Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikössä, sisältäen kliinisen teoriaosuuden sekä hänelle tekemäni kliiniset toimenpiteet hoitojakson aikana. Potilaan purennan ongelmana oli alkuvaiheessa traumaattinen syväpurenta, horisontaalinen ylipurenta ja hampaiden ahtaus. Ongelma päädyttiin hoitamaan kiintein kojein. Hoidon suunnittelua ja toteutusta hankaloitti potilaan pysyvän toisen premolaarin puuttuminen alaleuassa. Ongelman ratkaisemiseksi maitohampaaseen d.75 tehtiin hemisektio ennen kiinteää kojeistusta. (178 sanaa)Utvecklingen av fasta tandställningar fick sin början i USA i början av 1900-talet. Med hjälp av fästen (bracketter) och band, metallbågar som löper längs med fästenas spår, samt diverse hjälpmedel, är det möjligt att flytta på tänderna i flera olika riktningar. Fasta tandställningar är därmed mångsidiga och används frekvent vid korrigering av olika bettfel. Användningen av fasta tandställningar kräver kunskap och erfarenhet av tandläkaren för att uppnå bästa vårdresultat. Största delen av de fasta tandställningar som används idag har sitt ursprung i det så kallade edgewise-fästet, som utveckalades av den moderna ortodontins fader, Edward H. Angle. Syftet med avhandlingen var att fördjupa sig i användningen av fasta tandställningar i form av en litteraturöversikt och ett kliniskt patientfall. I litteraturöversikten betonades tandställningens olika komponenter och deras användning i tandregleringsprocessen. Dessutom behandlades historiken och utvecklingen av fasta tandställningar. Som material i litteraturöversikten användes ortodontins läroböcker och vetenskapliga artiklar förknippade med ämnet. Artiklarna söktes med hjälp av Pubmed -databasen. I avhandlingens andra del behandlades den ortodontiska vården av en 10-årig pojke i HUS Undervisnings- och vårdenhet för munsjukdomar, bestående av en klinisk teoridel samt de ingrepp som gjordes under vårdperioden. Vården påbörjades på grund av traumatiskt djupbett, förstorat horisontellt överbett och ett trångt främre parti i nedre käken. Som lösning till problemet valdes behandling med fasta tandställningar. Patienten hade en medfödd brist av andra nedre premolar på vänster sida, vilket åtgärdades med en hemisektion av mjölktanden d. 75. (235 ord)
Subject: ortodontia
oikomishoito
kiinteät kojeet
orthodontics
fixed appliances


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record