Antisosiaalisen käyttäytymisen ja alkoholiongelmien yhteys nuoruudesta varhaisaikuisuuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203906
Title: Antisosiaalisen käyttäytymisen ja alkoholiongelmien yhteys nuoruudesta varhaisaikuisuuteen
Alternative title: Association between antisocial behaviour and alcohol use from adolescence to adulthood
Author: Lukka, Venla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203906
http://hdl.handle.net/10138/335482
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Käytöshäiriöt ja antisosiaalinen käyttäytyminen ovat eksternalisoivaa eli ulospäinsuuntautuvaa oireilua. Antisosiaalisella käyttäytymisellä ja päihteiden ongelmakäytöllä on samanaikaisesiintyvyyttä. Lapsuuden ja nuoruuden käytöshäiriöoireilulla on todettu jatkuvuutta aikuisuuteen antisosiaalisena käyttäytymisenä ja nuoruuden alkoholiongelmat ennustavat aikuisuuden alkoholiongelmaa. Tässä tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla nuoruuden käytöshäiriöoireilu on yhteydessä varhaisaikuisuuden alkoholiongelmiin ja vastaavasti millä tavalla ongelmallinen alkoholin käyttö nuoruudessa on yhteydessä varhaisaikuisuuden antisosiaaliseen käyttäytymiseen. Lisäksi selvitetään ADHD:n vaikutusta mahdolliseen yhteyteen. Menetelmät. Tutkimusaineisto oli osa suomalaista FinnTwin12 –pitkittäistutkimusta, jossa on seurattu 80-luvulla syntyneiden kaksosten kehitystä. Tässä tutkimuksessa tutkimusotos koostui 1336 henkilöstä. Tutkimuksessa käytettiin 14 ikävuoden sekä varhaisaikuisuuden (22-26 ikävuoden) seurantatutkimuksia. Nuoruudessa käytöshäiriöoireita, alkoholin käyttöä ja ADHD-oireita arvioitiin nuorille suunnatulla C-SSAGA psykiatrisella haastattelumenetelmällä. Varhaisaikuisuudessa käytettiin aikuisten SSAGA haastattelumenetelmää antisosiaalisen käyttäytymisen ja alkoholin käytön arviointiin. Antisosiaalisen käyttäytymisen ja alkoholinkäytön välisiä yhteyksiä tutkittiin ristiviiveanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Käytöshäiriöoireilu nuoruudessa on yhteydessä aikuisuuden antisosiaalisen käyttäytymiseen ja alkoholin käyttöön. Alkoholin käyttö nuoruudessa ei kuitenkaan ole yhteydessä aikuisuuden antisosiaaliseen käyttäytymiseen. Tulosten perusteella tukitoimia kannattaa keskittää erityisesti lapsiin ja nuoriin, joilla on käytösongelmia, koska sillä pystytään mahdollisesti ennaltaehkäisemään tulevia alkoholin käyttöön ja antisosiaalisuuteen liittyviä ongelmia.The aim of the study. Conduct disorder and antisocial behaviour are externalizing symptoms. Furthermore antisocial behaviour is associsiated with substance use. Conduct disorder at adolescence have continuity with antisocial behaviour in adulthood and alcohol misuse in adolescence predict alcohol misuse in adulthood. This study examines association between conduct disorder and alcohol use in adolescence and antisocial behaviour and alcohol use in adulthood. Additionally this study examines ADHD symptoms effect to potential association. Methods. The data of this study is a part of a Finnish FinnTwin12 longitudinal study. The sample of this study consists of 1336 person. This study used 14 years and early adulthood (ages between 21 and 26 years) follow-up. Conduct symptoms, alcohol use and ADHD symptoms at adolescence were assessed with the C-SSAGA -psychiatric interview method for children. Antisocial behaviour and alcohol use at early adulthood were assessed with SSAGA -psychiatric interview method. Association between antisocial behaviour and alcohol use were analyzed with cross-lagged panel model. Results and conclusions. Conduct symptoms in adolescence is connected with antisocial behaviour and alcohol use at adulthood. However, alcohol use in adolescence is not connected with antisocial behaviour in adulthood. According to this study, support methods would be important to focus to children and youth with conduct symptoms. This create a possibility to prevent future problems related with alcohol use and antisocial behaviour.
Subject: eksternalisoiva oireilu
käytöshäiriöt
antisosiaalinen persoonallisuushäiriö
alkoholi
nuoruus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lukka_Venla_maisterintutkielma_2021.pdf 1.102Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record