Antisosiaalisen käyttäytymisen ja alkoholiongelmien yhteys nuoruudesta varhaisaikuisuuteen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Lukka, Venla
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202110203906
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/335482
dc.description.abstract Tavoitteet. Käytöshäiriöt ja antisosiaalinen käyttäytyminen ovat eksternalisoivaa eli ulospäinsuuntautuvaa oireilua. Antisosiaalisella käyttäytymisellä ja päihteiden ongelmakäytöllä on samanaikaisesiintyvyyttä. Lapsuuden ja nuoruuden käytöshäiriöoireilulla on todettu jatkuvuutta aikuisuuteen antisosiaalisena käyttäytymisenä ja nuoruuden alkoholiongelmat ennustavat aikuisuuden alkoholiongelmaa. Tässä tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla nuoruuden käytöshäiriöoireilu on yhteydessä varhaisaikuisuuden alkoholiongelmiin ja vastaavasti millä tavalla ongelmallinen alkoholin käyttö nuoruudessa on yhteydessä varhaisaikuisuuden antisosiaaliseen käyttäytymiseen. Lisäksi selvitetään ADHD:n vaikutusta mahdolliseen yhteyteen. Menetelmät. Tutkimusaineisto oli osa suomalaista FinnTwin12 –pitkittäistutkimusta, jossa on seurattu 80-luvulla syntyneiden kaksosten kehitystä. Tässä tutkimuksessa tutkimusotos koostui 1336 henkilöstä. Tutkimuksessa käytettiin 14 ikävuoden sekä varhaisaikuisuuden (22-26 ikävuoden) seurantatutkimuksia. Nuoruudessa käytöshäiriöoireita, alkoholin käyttöä ja ADHD-oireita arvioitiin nuorille suunnatulla C-SSAGA psykiatrisella haastattelumenetelmällä. Varhaisaikuisuudessa käytettiin aikuisten SSAGA haastattelumenetelmää antisosiaalisen käyttäytymisen ja alkoholin käytön arviointiin. Antisosiaalisen käyttäytymisen ja alkoholinkäytön välisiä yhteyksiä tutkittiin ristiviiveanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Käytöshäiriöoireilu nuoruudessa on yhteydessä aikuisuuden antisosiaalisen käyttäytymiseen ja alkoholin käyttöön. Alkoholin käyttö nuoruudessa ei kuitenkaan ole yhteydessä aikuisuuden antisosiaaliseen käyttäytymiseen. Tulosten perusteella tukitoimia kannattaa keskittää erityisesti lapsiin ja nuoriin, joilla on käytösongelmia, koska sillä pystytään mahdollisesti ennaltaehkäisemään tulevia alkoholin käyttöön ja antisosiaalisuuteen liittyviä ongelmia. fi
dc.description.abstract The aim of the study. Conduct disorder and antisocial behaviour are externalizing symptoms. Furthermore antisocial behaviour is associsiated with substance use. Conduct disorder at adolescence have continuity with antisocial behaviour in adulthood and alcohol misuse in adolescence predict alcohol misuse in adulthood. This study examines association between conduct disorder and alcohol use in adolescence and antisocial behaviour and alcohol use in adulthood. Additionally this study examines ADHD symptoms effect to potential association. Methods. The data of this study is a part of a Finnish FinnTwin12 longitudinal study. The sample of this study consists of 1336 person. This study used 14 years and early adulthood (ages between 21 and 26 years) follow-up. Conduct symptoms, alcohol use and ADHD symptoms at adolescence were assessed with the C-SSAGA -psychiatric interview method for children. Antisocial behaviour and alcohol use at early adulthood were assessed with SSAGA -psychiatric interview method. Association between antisocial behaviour and alcohol use were analyzed with cross-lagged panel model. Results and conclusions. Conduct symptoms in adolescence is connected with antisocial behaviour and alcohol use at adulthood. However, alcohol use in adolescence is not connected with antisocial behaviour in adulthood. According to this study, support methods would be important to focus to children and youth with conduct symptoms. This create a possibility to prevent future problems related with alcohol use and antisocial behaviour. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject eksternalisoiva oireilu
dc.subject käytöshäiriöt
dc.subject antisosiaalinen persoonallisuushäiriö
dc.subject alkoholi
dc.subject nuoruus
dc.title Antisosiaalisen käyttäytymisen ja alkoholiongelmien yhteys nuoruudesta varhaisaikuisuuteen fi
dc.title.alternative Association between antisocial behaviour and alcohol use from adolescence to adulthood en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202110203906
dc.subject.specialization ei opintosuuntaa fi
dc.subject.specialization no specialization en
dc.subject.specialization ingen studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Psykologian maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Psychology en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i psykologi sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lukka_Venla_maisterintutkielma_2021.pdf 1.102Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record