Musical Composition as Lingering Reflection : Exploring the Critical Potential of Music

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7671-4
Title: Musical Composition as Lingering Reflection : Exploring the Critical Potential of Music
Author: Ahvenniemi, Rebecka Sofia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-11-13
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7671-4
http://hdl.handle.net/10138/335583
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This research explores the possibilities of music functioning as a critical voice in today’s world. The specific focus of this research lies in musical composition as an activity, discipline and institution, rather than finished, musical works. The aspect of composition that possesses this critical potential I call lingering reflection. This term refers to a way of engaging in dialogue with the discipline, its handcraft, historicity, and surrounding social world. Slow and heteronomous in its nature, lingering reflection presents a counterpoint to ideas that seem solid, are easily accessible and not questioned. I argue that this aspect of musical composition reveals something philosophically significant. The research consists of five subsections, referred to as articles, each of which contributes to the understanding of a ‘reversed thinking’ in epistemological terms: art revealing something ‘true’ about this world instead of merely being a product of it. This does not refer to the romantic discussion of art ‘exceeding’ given truth. Rather, it advances the idea that art, by identifying with the society, carries the potential of revealing some of its false premises. Critical theory forms the frameworks of this research: discussing issues in social, historical, and material terms, and from a philosophical basis. The subject at hand does not attempt to postulate any of the issues in a timeless way. As I argue, the need for such a critical position of music results from a specific historical development that concerns art’s autonomous position in the Western world. This research is qualitative. I discuss issues that are central for music as an artform in today’s world, such as the socially isolated position of contemporary music, and the possibilities of breaking with Western hegemonic thinking in a diverse, multicultural and multimedial world. All subjects are discussed from the perspective of musical composition. Ultimately, lingering reflection oftentimes remains without a clear voice, as it represents the opposite of what is immediately given in music or language. The existing ideas that appear as stable and universal are exactly those that are fractured through this critical activity. Key notions: Musical composition, lingering reflection, critical theory, epistemology, cultural critique, estrangementTutkimus tarkastelee musiikin mahdollisuutta toimia kriittisenä äänenä tämänpäiväisessä yhteiskunnassa. Keskiössä on säveltäminen toimintana ja instituutiona, valmiiden musiikkiteosten tarkastelun sijaan. Sitä säveltämisen ominaisuutta, joka mahdollistaa sen kriittisyyden, kutsun viipyileväksi ajatteluksi [lingering reflection]. Tämä termi viittaa säveltämisen tapaan edetä hitaasti ja luoda dialogia oman historiallisuutensa ja yhteiskunnan kanssa. Monia eri näkökohtia sisällyttävänä toimintana viipyilevä ajattelu edustaa vastakohtaa sellaiselle ajattelulle, jossa ideat vaikuttavat varmoilta ja helposti omaksuttavilta, ja jossa niitä ei kyseenalaisteta. Väitän että tämä säveltämisen piirre ilmentää meille jotain filosofisesti merkityksellistä. Tutkimus koostuu viidestä artikkelista. Kukin niistä tukee ajatusta taiteen mahdollisuudesta paljastaa jotain tästä maailmasta, sen sijaan että olisi pelkkä maailman tuotos. Nimitän tätä ”käänteiseksi ajatteluksi” tietoteoreettisessa mielessä. Tällä taiteen mahdollisuudella en viittaa romanttiseen keskusteluun rationaalisen totuuden ylittämisestä. Pyrin sitä vastoin edistämään ajatusta siitä, että taide, samaistumalla yhteiskunnan kanssa, kykenee tuomaan ilmi, että jotkut sen premisseistä ovat virheellisiä. Kriittinen teoria toimii tutkimuksessa viitekehyksenä. Keskustelen aiheesta sekä sosiaaliselta, historialliselta että filosofiselta pohjalta käsin. Tutkimus ei koeta luoda ajatonta teoriaa. Musiikin kriittisen position mahdollisuus on tietyn historiallisen kehityksen seurausta, joka koskee myös taiteen autonomista asemaa läntisessä maailmassa. Tutkimus on kvalitatiivinen. Keskustelen aiheista, jotka ovat olennaisia musiikkiin liittyvissä keskusteluissa tämän päivän yhteiskunnassa, kuten uuden uuden musiikin marginalisoituminen, läntinen hegemonisuus moninaistuvassa maailmassa, sekä vieraantumisen vaara. Keskustelen kaikista aiheista säveltämisen näkökulmasta. Lopulta se, mitä nimitän viipyileväksi ajatteluksi, jää usein ilman selkeää ääntä, koska tämä ajattelu edustaa sen vastakohtaa, mikä vaikuttaa musiikissa ja kielessä selkeältä ja välittömästi ilmenevältä. Olemassa olevat ideat, jotka vaikuttavat jykeviltä ja yleisesti hyväksyttävältä, ovat juuri mitä tällä kriittisellä ajattelulla on mahdollisuus kyseenalaistaa. Avainsanoja: Säveltäminen, viipyilevä ajattelu, kriittinen teoria, epistemologia, kulttuurikritiikki, vieraantuneisuus
Subject: musiikkifilosofia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ahvenniemi_rebecka_dissertation_2021.pdf 376.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record