Viljaseula

Show simple item record

dc.contributor.author Ruokavirasto, kasvianalytiikka, vilja ja puu
dc.date.accessioned 2021-10-22T11:35:43Z
dc.date.available 2021-10-22T11:35:43Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-358-001-5
dc.identifier.issn 2669-8307
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/335585
dc.description.abstract Viljaseulaan on koottu kotimaisen viljasadon käyttölaadun ja turvallisuuden keskeiset tiedot, jotka perustuvat Ruokaviraston Kasvianalytiikan laboratorion tekemään seurantaan. Julkaisu kokoaa tiedot yli kymmenen viimeisen vuoden viljan laadusta. Vuodelta 2018 esitetään alueelliset ja lajikekohtaiset tiedot. Lajiketieto perustuu tilatason näytteisiin, joten tulokset täydentävät viljelykokeista saatavaa tietoa. Viljasadon laatu- ja turvallisuusseurantaa on tehty vuodesta 1966 lähtien. Aineisto koostuu viljelijöiden lähettämistä viljanäytteistä, näytteiden taustatiedoista ja Ruokaviraston analyysituloksista. Aineistoa hyödynnetään seurannan lisäksi erilaisissa tietohauissa, EU-raportoinnissa ja tutkimuksissa, joissa voidaan hyödyntää tilatason tietoa käytännön viljelyksiltä. Seuranta antaa luotettavan kuvan kotimaisen viljasadon laadusta. Näytteet edustavat sekä viljamarkkinoilla myytävää viljaa, että tiloille jäävää viljaa. Pitkäaikaisen seurannan etuna on hyvä vertailtavuus vuosien välillä. Viljan ajankohtaisia laatutuloksia julkaistaan Ruokaviraston internetsivuilla, jossa julkaistiin syksyllä 2018 uusi Avoin tieto -portaali. Se tuo ajantasaista tutkimustietoa kaikkien käyttöön nopeasti ja havainnollisesti. Viljelijöille on toimitettu heidän näytteiden tutkimustulokset. Viljaseula-julkaisu kokoaa laatutiedon yhteen paikkaan. Oma viljantuotanto on välttämätön osa huoltovarmuuttamme. Suomessa tuotettu ruoka on puhdasta, turvallista ja vastuullisesti tuotettua. Koska kahta samanlaista kasvukautta ei ole, on tärkeää tuottaa elintarvikeketjulle luotettavaa ja ajantasaista tietoa viljasadon laadusta, määrästä ja turvallisuudesta. Tietoa tarvitaan viljelijän kilpailukyvyn ja päätöksenteon tueksi ja ilmaston muutoksen vaikutuksien havainnoimiseksi. Kotimaisen viljasadon laatutietoa hyödynnetään viennin edistämisessä. Kasviproteiinin käytön lisäämisen tueksi laatuseurannassa pyydettiin vuonna 2018 ensimmäistä kertaa näytteiksi härkäpapua, rypsiä ja rapsia. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ruokavirasto fi
dc.relation.ispartofseries Ruokaviraston julkaisuja 1/2019 fi
dc.subject viljan laatu fi
dc.title Viljaseula fi
dc.title.alternative Kotimaisen viljasadon laatuseuranta 2018 fi
dc.type Muu fi
dc.subject.ysa laadunarviointi fi
dc.subject.ysa vilja fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ruokaviraston_julkaisuja_1_2019_Viljaseula[1].pdf 3.116Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record