Bläddring enligt utgivningsår

Sortera efter:Ordning:Resultat:

Visas titlar 1-6 av 6
  • Rongratana, Rongrong; Tiensuu, Meeri (The Finnish University Partnership for International Development (UniPID), University of Helsinki, 2022)
    This evaluation report analyses the experiences of students that have taken part in UniPID Virtual Studies courses during 2016-2020. UniPID Virtual Studies consists of a selection of courses organized by UniPID member universities, covering a wide range of topics related to global responsibility, sustainable development and development research. All courses are held in English and worth of 5 ECTS. The courses are free of charge for the students from UniPID member universities and organized through an online learning environment. Additionally, UniPID offers a possibility for a 25-credit module titled Sustainability in Development for students who want to incorporate a module into their degree. The objective of the student feedback report is to evaluate the quality of the UniPID Virtual Studies program from the student’s perspective. The data of the report has been gathered through the Virtual Studies Feedback Form during 2016-2020. The results that emerge from the evaluation suggest that most of the students who have taken courses through UniPID have found the courses useful and fruitful. The overall student experience on UniPID courses is positive. Additionally, learning results are also good, and most of the students agreed that their understanding of the subject and concepts have increased after taking a course. One of the most favorite learning experiences for students is group discussion and/or group interactivity, especially as UniPID courses often provide with the opportunity to hear insights from other students around the globe. The evaluation of the student feedback suggests that in order to develop the overall quality of Virtual Studies, more attention should be put into following issues: 1) the lack of feedback from the course instructors, 2) the quality of course material, and 3) finding the best practices for online pedagogy.
  • Okänd upphovsman (Helsingfors universitet, 2021)
  • Okänd upphovsman (University of Helsinki, 2021)
  • Okänd upphovsman (Helsingin yliopisto, 2021)
  • Ahvenainen, Marko; Janasik, Nina; Lehikoinen, Annukka; Reinekoski, Tapio (2021)
    Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama WISE-tutkimushanke (wiseproject.fi) ja Kotkan kaupunki järjestivät yhteistyössä kokeellisen, strategisen riskienhallinnan harjoituksen tammi–maaliskuussa 2021. Harjoitus pyrkii parantamaan kaupunkien ja kuntien kriisinkestävyyden pitkän aikavälin suunnittelua. Se laajentaa perinteisen kriisivarautumisen ja kriisien akuutin operatiivisen hallinnan näkökulmaa tulevaisuuteen ja sinne asetettuihin strategisiin tavoitteisiin. WISE-hankkeen tutkijoiden ja Kotkan eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa yhdessä luodulla harjoitusmenetelmällä voidaan mallintaa ja arvioida keskeisiä riskejä kaupungin strategisten tavoitteiden kannalta. Pilottikokeilussa simuloitiin teollisuuskemikaalien kuljetukseen liittyvää onnettomuutta ja sen aiheuttamia vahinkoja ympäristölle, ihmisille sekä kaupungin eri toiminnoille. Harjoitus toteutettiin koronavirusrajoitusten vuoksi täysin etäyhteydellä Microsoft Teams -alustalla. Harjoitus toteutettiin kolmessa tapaamisessa, joissa edettiin akuutin onnettomuuden pidemmän aikavälin seurausten laadullisesta syy-seurausanalyysista kohti numeerista todennäköisyyspohjaista tarkastelua. Prosessin aikana tunnistettiin tekijöitä, jotka voisivat vahvistaa kaupungin kriisinkestävyyttä pitkälle tulevaisuuteen. Harjoituskonseptin on tarkoitus auttaa hahmottamaan monimutkaisiin kriiseihin liittyviä epävarmuuksia, joiden systemaattinen jäsentäminen ilman vastaavia työkaluja on hankalaa tai mahdotonta. Raportissa esitellään ensin harjoituksen kulku ja työvaiheet sekä käytetyn todennäköisyysmallinnuksen periaatteet. Mallinnuksen tulosten ja yhteisen työskentelyn pohjalta WISE-tutkijat ja kaupungin asiantuntijat ovat määritelleet joukon Kotkan kriisinsietokyvyn eli resilienssin kannalta merkittäviä tekijöitä ja toimenpiteitä. Lopuksi tutkijoiden johtopäätöksissä nostetaan esille viisi keskeistä resilienssiteemaa ja pohditaan, millaisia valmiuksia harjoitusmenetelmä tarjoaa niihin tarttumiseksi.