How to structure a course on sustainable fashion? : a design-based research on an online course

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283950
Title: How to structure a course on sustainable fashion? : a design-based research on an online course
Author: Riiho, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283950
http://hdl.handle.net/10138/335807
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Käsityönopettaja
Craft, design and technology Teacher
Lärare i slöjd, design och teknologi
Abstract: Tavoitteet. Tutkielman tavoite on suunnitella rakenne kestävän muodin verkkokurssille, joka tutustuu kestävän muodin elementteihin ja pyrkii antamaan tuleville osallistujille holistisen kuvan muotiteollisuuden nykytilanteesta. Tutkimuksessa pohditaan tapoja, joilla kriittisen ja transformatiivisen pedagogiikan teorioita voisi käyttää verkko-oppimisympäristössä. Idea tutkimukselle syntyi henkilökohtaisesta sekä työhön liittyvästä tarpeesta maailmanlaajuisen Covid-19 pandemian aikana, kun monet pienyrittäjät joutuivat sulkemaan ovensa ja muuttamaan yrityksen strategiaa kohti verkkomarkkinoita. Kestävää muotia on tutkittu viime vuosina paljon, mutta aikaisemmat tutkimukset eivät ole lähestyneet aihetta sellaisen pienyrittäjän näkökulmasta, joka haluaa pitää aiheesta kurssin asiakkailleen. Metodit. Kehittamistutkimus sisälsi kirjallisuuskatsauksen, johon sisältyi kolme erilaista teoriataustaa: tietoa vaateteollisuudesta, kriittistä ja transformatiivista pedagogiikkaa sekä teorioita verkko-oppimisympäristöistä. Tutkimuksessa toteutettiin kaksi verkkokyselyä: yleiseen vastasi 112 henkilöä ja yksityiskohtaisempaan 6 henkilöä. Kurssin rakenne suunniteltiin kahden kehittämissyklin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Verkkokurssin rakenteeseen päätettiin sisällyttää kuusi noin 10-15-minuutin videota, jotka sisältävät tietoa muotiteollisuuden ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista haasteista, sekä tavoista joilla sitä koitetaan muuttaa kestävämmäksi. Videot sisältävät dialogisia ja keskustelunomaisia elementtejä ja lisäksi kurssin rakenteeseen lisättiin verkkoalusta kaikkien osallistujien välistä dialogia varten. Reflektio ja dialogi ovat tärkeä osa kriittistä ja transformatiivista pedagogiikkaa ja ne auttavat ihmisiä ymmärtämään ja muuttamaan arvojaan sekä omaa toimintaansa, mikä on verkkokurssin tavoite.Objectives. The purpose of this research is to design a structure for an online course on sustainable fashion, which explores the elements of sustainable fashion and aims to give the course participant a holistic understanding of the current situation of the fashion industry. The research studies the ways in which critical and transformational pedagogies can be used in an online learning environment. The idea for this research was born from a personal and business-related need during the global Covid-19 pandemic, when many small businesses had to close their doors or pivot their strategy towards the online marketplaces. Sustainable fashion has been recently researched a lot from different points of view, but none of the previous studies has addressed the subject from the point of view of a small clothing business aiming to teach a course for their customers. Methods. The Design-Based research included a literary review consisting of three distinct kinds of theoretical backgrounds: information about the fashion industry, theory on critical and transformative pedagogies, and theories about online learning environments. Two rounds of online surveys were made: a general one with 112 respondents and a more specific one with 6 respondents. The course structure was designed in two developing cycles. Results and conclusions. The online course structure was designed to include six 10–15-minute videos covering information about ecological, social and economic issues as well as sustainability efforts in the fashion industry. The videos include dialogical and conversational elements, and in addition, a platform for shared discussion between all participants was added to the course structure. Reflection and dialogue are important parts of critical and transformational pedagogies and help people in understanding and changing their values and actions, which is the goal of the online course.
Subject: Fashion industry
sustainable fashion
critical pedagogy
online learning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Riiho_Aino_thesis_2021.pdf 10.97Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record