Narrating Alien Encounters : Race, Identity, and Generic Change in Science Fiction

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7602-8
Title: Narrating Alien Encounters : Race, Identity, and Generic Change in Science Fiction
Author: Väätänen, Päivi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-11-19
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7602-8
http://hdl.handle.net/10138/335875
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: During the fifty-year timespan covered by this study, science fiction has changed from a so-called white man’s genre into a drastically more diverse one. This study traces that change from the 1960s to the 2010s by a series of case studies from science fiction authors Samuel Delany, Octavia Butler, Nalo Hopkinson, Nnedi Okorafor, and Violet Allen, and critical interpretations of their work. The thematic focus of this study is on one of the most essential tropes of science fiction: the alien encounter. I discuss how the authors have used the genre to construct, negotiate, and deconstruct identity, difference, and otherness in novels and short stories depicting human-alien contact, and how their works reflect and spur change in the genre conventions of science fiction. I demonstrate how each generation of writers has—within their own contexts and to an extent influenced by those—consciously aimed at transforming or subverting science fiction to allow for more diversity, more writers and characters from different backgrounds, and more variety of themes. In order to provide a wider view of the change, this thesis also discusses other forces that are at play when a genre is changing, using Gary Westfahl’s model of unknowingly shared authority. Science fiction is often commended as the literature of change. Yet, when Samuel R. Delany started his career in the 1960s, the inclusion of a black protagonist could even prevent a story from getting published in a science fiction magazine. Since issues like race and racism could not be openly discussed, they were instead often dealt with under the guise of metaphors, such as the alien encounter. As times and the genre changed, race has gradually become a more visible motif in science fiction by black authors, and the role of the alien other has changed as well. As these changes have become the acknowledged reality in the genre, writers of the new generation boldly write science fiction that is diverse in content and—as a sign of an emergent sense of membership in and ownership of the genre—also more openly critical of the genre’s conventions. The literary analyses in this thesis are based on the rhetorical theory of narrative, an approach that understands narrative as communication from the author to the audience, an act of “somebody telling somebody else on some occasion for some purpose that something happened” (Phelan, Narrative 218). As the theory has mainly been used to analyze mainstream literature, this thesis also draws conclusions on the suitability of rhetorical poetics for studying genre fiction, arguing that some of the concepts, such as unreliability, double audience, and genre, may need to be adjusted in order to accommodate the idiosyncratic features of genre literature and the questions of identity politics. In the end, there emerges a tale of the opposing forces of inclusion and prejudice, subversion and tradition. Whereas the genre these writers have chosen to write in may be said to have to some extent limited and thwarted their writing and the themes and motifs available during the first decades, today black science fiction authors are consciously changing and subverting the genre into something more inclusive, which does not flinch in the face of diversity but lives up to the potential of the genre as literature of change and possibility.”Valkoinen kuin Ku Klux Klanin kokous.” Näin luonnehti tieteisfiktion monimuotoisuutta – tai pikemminkin sen puutetta – kanadalainen kirjailija Charles Saunders 1970-luvulla. Vaikka Saundersin piikikäs huomio oli aikanaan osuva, 2000-luvun alusta lähtien genren kirjailijat, lukijakunta ja kuvitteelliset maailmat ovat muuttuneet huomattavasti moninaisemmiksi. Nykyisin tieteisfiktion tutkijat ja faniyhteisöt keskustelevat avoimesti rodun vaikutuksista ja ennakkoluuloista, ja mustat kirjailijat saavat alan arvostetuimpia palkintoja. Väitöstutkimuksessani seuraan tätä muutosta 1960-luvulta 2010-luvulle analysoimalla afrikkalaisamerikkalaisten tieteiskirjailijoiden romaaneja ja novelleja sekä niiden tulkintoja. Tutkimuksen keskiössä on yksi science fiction -kirjallisuuden kuvaston keskeisimmistä hahmoista: avaruuden muukalainen ja sen kohtaaminen ihmiskunnan kanssa – tilanne, joka ei perinteisesti aina ole sujunut rauhanomaisesti. Tieteisfiktiota on usein kehuttu muutoksen kirjallisuudeksi, genreksi, jossa tulevaisuus on mahdollista kuvitella millaiseksi vain. Kuitenkin vielä 1960-luvullakin pelkästään tarinan musta päähenkilö saattoi estää sen julkaisemisen alan lehdissä, minkä vuoksi rotukysymyksiä ja rasismia oli vaikea käsitellä teoksissa suoraan. Sen sijaan näistä tulenaroista aiheista saatettiin puhua vertauskuvallisesti ihmisten ja avaruusolentojen kautta. Yhteiskunnan ja genren muuttuessa rodusta voi puhua genressä avoimemmin ja avaruusolentojen roolit tieteisfiktiossa ovat monipuolistuneet. Tutkimuksessa käsittelemäni kirjailijat ovat Samuel Delany, Octavia Butler, Nalo Hopkinson, Nnedi Okorafor ja Violet Allen. Väitöskirjassani tarkastellaan, kuinka kyseiset kirjailijat ovat ihmisten ja avaruusolentojen kohtaamisia kuvatessaan käyttäneet teoksissaan genren kuvastoa ja keinovalikoimaa kommentoidakseen ja dekonstruoidakseen identiteettiä, erilaisuutta ja toiseutta. Näiden näkökulmien lisäksi tutkimuksessa on vahva genreteoreettinen ote: tarkastelen sitä, miten kyseiset teokset heijastavat ja muuttavat genren konventioita toimiessaan toisaalta genren konventioiden puitteissa ja toisaalta konventioita kritisoiden ja rikkoen. Tutkimani kirjailijat tavoittelevat sellaista genreä ja genreyhteisöä, jossa on tilaa erilaisista taustoista tuleville kirjailijoille, lukijoille ja kirjallisuuden hahmoille sekä moninaisille teemoille. Uuden sukupolven mustien tieteiskirjailijoiden teoksissa näkyy, kuinka he ottavat genren omakseen. Heidän kuvaamansa tulevaisuuden maailmat ovat monikulttuurisia, ja genren perinteisille kuvastoille irvaillaan avoimen kriittisesti. Tapaustutkimuksista nouseekin esiin genren kehitystarina, jossa vastavoimina näyttäytyvät toisaalta ennakkoluulot ja genren perinteet, toisaalta inklusiivisuus ja perinteiden aktiivinen muokkaaminen.
Subject: englantilainen filologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
väätänen_päivi_dissertation_2021.pdf 1.355Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record