Understanding the climate effects of anthropogenic aerosols

Show simple item record

dc.contributor.author Nordling, Kalle
dc.date.accessioned 2021-11-01T10:52:25Z
dc.date.available 2021-10-26
dc.date.available 2021-11-01T10:52:25Z
dc.date.issued 2021-11-05
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-336-142-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/335912
dc.description.abstract Anthropogenic aerosols alter the climate by scattering and absorbing the incoming solar radiation and by modifying clouds’ optical properties, causing a global cooling or warming effect. Anthropogenic aerosols are partly co-emitted with anthropogenic greenhouse gases, and future climate mitigation actions lead to the decline of anthropogenic aerosols’ cooling effect. However, the exact cooling effect is still uncertain. Part of this uncertainty is related to the structural differences of current climate models. This work evaluates the present-day anthropogenic aerosol temperature and precipitation effect and factors affecting the model difference. The key objectives of this thesis were: 1) What are the climate effects of present-day anthropogenic aerosols?, 2) What mechanisms drive the model-to-model differences?, and 3) How do future reductions affect local and global climates? The global models ECHAM6 and NorESM1 were used to evaluate the present-day climate effects with the identical anthropogenic aerosol scheme MACv2-SP. Results reveal that an identical anthropogenic aerosol description does not reduce the uncertainty related to anthropogenic aerosol climate effects, and the difference in the estimated difference is due to model dynamics and oceans. The key mechanism driving the difference in the models was evaluated using data from the Precipitation Driven Model Intercomparison Project (PRMIP). Similar mechanisms drive the model-to-model difference for greenhouse gases and aerosols, where the key drivers are the differences in water vapor, the vertical temperature structure of the atmosphere, and sea ice and snow cover changes. However, on a regional scale, the key drivers differ. Future anthropogenic aerosol effects were evaluated using new CMIP6 data. This work shows the importance of anthropogenic aerosols for current and future climate change. For a more accurate assessment of climate impacts of anthropogenic aerosols, one needs to also consider remote effects of the local aerosols. The Arctic regions are particularly sensitive to midlatitude aerosols, such as Asian aerosols, which are expected to decline in the next decades. To gain a more accurate estimation of anthropogenic aerosols, it is not sufficient to only focus on composition and geographical distribution of aerosols, as the dynamic response of climate is also important. On global temperature results did not indicate clear aerosols signal, however future temperature development over the Asian regions is modulated by the future Asian aerosol emissions. en
dc.description.abstract Ihmisen aiheuttamat päästöt vaikuttavat ilmastoon monella eri tavalla. Ihmisen aiheuttamien kasvihuonekaasujen lisäksi ihmisen toiminnasta aiheutuva pienhiukkasten määrän lisääntyminen muuttaa ilmakehän koostumusta. Tällä hetikellä pienhiukkaset viilentävät ilmastoa. Ne kuitenkin vaikuttavat suppeammalla alueella kuin kasvihuonekaasut, jonka takia niillä on voimakas paikallinen vaikutus. Kiristyneiden ilmanlaatuvaatimusten takia pienhiukkasten määrä on vähentynyt nopeasti ja niiden koostumus on muuttunut. Tämän takia pienhiukkasten aiheuttamia vaikutuksia nykyilmastoon ja tulevaisuuteen on tärkeää tutkia. Erityisesti viilentävän vaikutuksen tutkiminen on olennaista. Kuitenkaan kaikki pienhiukkaset eivät laske lämpötilaa vaan esimerkiksi musta hiili lämmittää ilmastoa. Kuitenkin pienhiukkasten ilmastovaikutuksiin liitttyy vielä paljon epävarmuuksia ja niiden tutkiminen on tärkeää, jotta yhteiskunnat pystyvät paremmin sopeutumaan pienhiukkasten aiheuttamiin epävarmuuksiin. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin ECHAM6 ja NorESM1 -ilmastomalleja, joissa on keskenään samanlainen kuvaus ihmisperäisistä pienhiukkasista. Kummassakin mallissa on identtinen kuvaus aerosolien pilvivuorovaikutuksesta. Näiden avulla tutkittiin, mikä on nykypäivän pienhiukkasten ilmastovaikutus. Kasvihuonekaasujen ja erilaisten pienhiukkasten ilmastovaikutuksia sekä ilmastomallien välisiä eroja tutkittiin käyttäen Precipitation Driven Model Intercomparison Project (PDRMIP) aineistoa. Tulevaisuuden pienhiukkasten ilmastovaikutuksia tutkittiin Climate Model Intercomparison Project phase 6 (CMIP6) aineistosta. Tutkimuksessa havaittiin, että vaikka ilmastomallien ihmisperäisten aerosolien kuvaus oli identtinen, mallit antoivat lievästi erilaisia tuloksia. Mallien väliset erot eivät olleet merkittävästi pienemmät identtisyydestä huolimatta kuin epäidenttisten mallien erot olivat. Ilmastovaikutusten eroihin vaikuttavat ihmisperäisten aerosolien kuvaukse lisäksi se, miten meri on kuvattu malleissa ja miten merijää muuttuu ihmisperäisten aerosolien vaikutuksesta. Globaalilla tasolla mallien väliset erot selittyvät erilaisesta vasteesta ilmakehän pystyrakenteessa ja merijäässä. Vaikka ilmastomalleihin lisätään kasvihuonekaasujen tai aerosolien määrää, erot selittyvät samoilla tekijöillä. Paikallisesti ilmastomallien väliset tulokset taas eroavat merkittävästi myös pilvien erilaisten vaikutusten seurauksena. Tulevaisuudessa on arvioitu, että pienhiukkasten pitoisuudet pienenevät. Tämä johtuu siitä, että pienhiukkaset syntyvät osittain samoista lähteistä kuin kasvihuonekaasut. Globaalissa lämpötilassa ei havaittu merkittävää vaikutusta, mutta lähitulevaisuudessa aerosolien vaikutus sadannan muutoksessa on merkittävä. Aasiassa aerosoleilla on huomattava vaikutus monsuunisateeseen ja lämpötilaan. Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että ilmastomalleissa ihmisperäisten pienhiukkasten ilmastovaikutuksissa merkittävää on pienhiukkasten mahdollisimman tarkan kuvauksen lisäksi ilmakehän ja meren dynaaminen vaste. Mikäli tulevaisuudessa ihmisperäisten aerosolien ilmastovaikutuksia halutaan tarkentaa, pelkästään aerosolien mikrofysiikan tarkempi kuvaus ei ole riittävää vaan tarvitaan ymmärrystä myös ilmakehän dynaamisista vasteista. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-336-143-0
dc.relation.isformatof 0782-6117
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject ilmakehätieteet
dc.title Understanding the climate effects of anthropogenic aerosols en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Merikanto, Joonas
dc.ths Korhonen, Hannele
dc.ths Järvinen, Heikki
dc.opn Spracklen, Dominick
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Science en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Atmospheric Sciences en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Ilmakehätieteiden tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i atmosfärvetenskap sv
dc.type.okm 114 Fysiikka fi
dc.type.okm 114 Fysik sv
dc.type.okm 114 Physical sciences en
dc.type.okm 1172 Ympäristötiede fi
dc.type.okm 1172 Miljövetenskap sv
dc.type.okm 1172 Environmental sciences en
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nordling_kalle_dissertation_2021.pdf 8.185Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record