Psykoterapiasuuntausten vertaileminen – keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutuksellisten yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien tutkimiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/335915

Citation

Weiste , E H 2016 , ' Psykoterapiasuuntausten vertaileminen – keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutuksellisten yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien tutkimiseen ' , Psykoterapia : Therapeia-säätiön jäsenlehti , Vuosikerta. 35 , Nro 2 , Sivut 83-91 . < http://www.psykoterapia-lehti.fi/sisallykset.htm >

Title: Psykoterapiasuuntausten vertaileminen – keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutuksellisten yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien tutkimiseen
Author: Weiste, Elina Hannele
Contributor organization: Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Date: 2016
Language: fin
Belongs to series: Psykoterapia : Therapeia-säätiön jäsenlehti
ISSN: 0359-601X
URI: http://hdl.handle.net/10138/335915
Abstract: Eri psykoterapiasuuntausten vaikuttavuutta vertailevassa tuloksellisuustutkimuksessa ei ole löydetty merkitseviä eroja terapiasuuntausten välillä. Prosessitutkimuksen piirissä vertailun kohteena on ollut muun muassa terapiatekniikat sekä tietynlaisten puhetoimintojen määrä. Vaikka terapiasuuntausten välillä on löydetty olevan eroja terapeuttien käyttämissä tekniikoissa ja vuorovaikutuksellisissa profiileissa, ei näidenkään erojen yhteyttä terapian tuloksellisuuteen ole pystytty osoittamaan. Terapiasuuntausten välisten erojen tutkimisen lisäksi prosessitutkimuksessa onkin keskitytty etsimään eri suuntauksia yhdistäviä, yleisiä tekijöitä, jotka selittäisivät terapian tuloksellisuutta. Keskustelunanalyysi tarjoaa terapiamuodosta riippumattoman tutkimusmenetelmän, jonka avulla voidaan kuvata eri terapiasuuntauksille yhteisiä ja erottavia vuorovaikutuksellisia mekanismeja. Tämä katsaus esittelee keskustelunanalyyttista kognitiivisen ja psykoanalyyttisen psykoterapian vuorovaikutuskäytänteitä vertailevaa tutkimusta (Weiste 2015a) sekä pohtii keskustelunanalyyttisen menetelmän käyttömahdollisuuksia psykoterapiatutkimuksen kentällä.
Subject: 6121 Kielitieteet
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Psykoterapia_Weiste216.pdf 78.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record