Psykoterapiasuuntausten vertaileminen – keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutuksellisten yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien tutkimiseen

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/335915

Citation

Weiste , E H 2016 , ' Psykoterapiasuuntausten vertaileminen – keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutuksellisten yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien tutkimiseen ' , Psykoterapia : Therapeia-säätiön jäsenlehti. , Vuosikerta. 35 , Nro 2 , Sivut 83-91 . < http://www.psykoterapia-lehti.fi/sisallykset.htm >

Titel: Psykoterapiasuuntausten vertaileminen – keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutuksellisten yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien tutkimiseen
Författare: Weiste, Elina Hannele
Upphovmannens organisation: Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Datum: 2016
Språk: fin
Tillhör serie: Psykoterapia : Therapeia-säätiön jäsenlehti.
ISSN: 0359-601X
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/335915
Abstrakt: Eri psykoterapiasuuntausten vaikuttavuutta vertailevassa tuloksellisuustutkimuksessa ei ole löydetty merkitseviä eroja terapiasuuntausten välillä. Prosessitutkimuksen piirissä vertailun kohteena on ollut muun muassa terapiatekniikat sekä tietynlaisten puhetoimintojen määrä. Vaikka terapiasuuntausten välillä on löydetty olevan eroja terapeuttien käyttämissä tekniikoissa ja vuorovaikutuksellisissa profiileissa, ei näidenkään erojen yhteyttä terapian tuloksellisuuteen ole pystytty osoittamaan. Terapiasuuntausten välisten erojen tutkimisen lisäksi prosessitutkimuksessa onkin keskitytty etsimään eri suuntauksia yhdistäviä, yleisiä tekijöitä, jotka selittäisivät terapian tuloksellisuutta. Keskustelunanalyysi tarjoaa terapiamuodosta riippumattoman tutkimusmenetelmän, jonka avulla voidaan kuvata eri terapiasuuntauksille yhteisiä ja erottavia vuorovaikutuksellisia mekanismeja. Tämä katsaus esittelee keskustelunanalyyttista kognitiivisen ja psykoanalyyttisen psykoterapian vuorovaikutuskäytänteitä vertailevaa tutkimusta (Weiste 2015a) sekä pohtii keskustelunanalyyttisen menetelmän käyttömahdollisuuksia psykoterapiatutkimuksen kentällä.
Subject: 6121 Kielitieteet
Referentgranskad: Ja
Licens: unspecified
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Psykoterapia_Weiste216.pdf 78.09Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post