Psykoterapiasuuntausten vertaileminen – keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutuksellisten yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien tutkimiseen

Show simple item record

dc.contributor.author Weiste, Elina Hannele
dc.date.accessioned 2021-11-01T13:32:01Z
dc.date.available 2021-11-01T13:32:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Weiste , E H 2016 , ' Psykoterapiasuuntausten vertaileminen – keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutuksellisten yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien tutkimiseen ' , Psykoterapia : Therapeia-säätiön jäsenlehti. , Vuosikerta. 35 , Nro 2 , Sivut 83-91 . < http://www.psykoterapia-lehti.fi/sisallykset.htm >
dc.identifier.other PURE: 65179611
dc.identifier.other PURE UUID: 1ddb9105-180e-465c-9997-173d989a16c0
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-6879-6004/work/29674503
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/335915
dc.description.abstract Eri psykoterapiasuuntausten vaikuttavuutta vertailevassa tuloksellisuustutkimuksessa ei ole löydetty merkitseviä eroja terapiasuuntausten välillä. Prosessitutkimuksen piirissä vertailun kohteena on ollut muun muassa terapiatekniikat sekä tietynlaisten puhetoimintojen määrä. Vaikka terapiasuuntausten välillä on löydetty olevan eroja terapeuttien käyttämissä tekniikoissa ja vuorovaikutuksellisissa profiileissa, ei näidenkään erojen yhteyttä terapian tuloksellisuuteen ole pystytty osoittamaan. Terapiasuuntausten välisten erojen tutkimisen lisäksi prosessitutkimuksessa onkin keskitytty etsimään eri suuntauksia yhdistäviä, yleisiä tekijöitä, jotka selittäisivät terapian tuloksellisuutta. Keskustelunanalyysi tarjoaa terapiamuodosta riippumattoman tutkimusmenetelmän, jonka avulla voidaan kuvata eri terapiasuuntauksille yhteisiä ja erottavia vuorovaikutuksellisia mekanismeja. Tämä katsaus esittelee keskustelunanalyyttista kognitiivisen ja psykoanalyyttisen psykoterapian vuorovaikutuskäytänteitä vertailevaa tutkimusta (Weiste 2015a) sekä pohtii keskustelunanalyyttisen menetelmän käyttömahdollisuuksia psykoterapiatutkimuksen kentällä. fi
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Psykoterapia : Therapeia-säätiön jäsenlehti.
dc.rights unspecified
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 6121 Kielitieteet
dc.title Psykoterapiasuuntausten vertaileminen – keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutuksellisten yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien tutkimiseen fi
dc.type Katsausartikkeli
dc.contributor.organization Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.relation.issn 0359-601X
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.identifier.url http://www.psykoterapia-lehti.fi/sisallykset.htm

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Psykoterapia_Weiste216.pdf 78.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record